– 8 FrP-milliarder til næringslivet

– 8 FrP-milliarder til næringslivet
Fremskrittsparti-leder Siv Jensen lover mellom sju og åtte milliarder i skattelette til næringslivet. Bilde: Tove Breistein

Fremskrittspartiets lenge varslede 100-dagers-plan for hva de skal gjøre om de kommer i regjering skal legges frem av partileder Siv Jensen neste uke.

Arveavgift og formueskatt

Dagens Næringsliv presenterer imidlertid punktene som gjelder for næringslivet allerede i dag.

  • Avskaffe arveavgiften 1. januar 2010
  • Starte utfasing av formueskatten ved å øke bunnfradraget og redusere satsene
  • Gi skattestimulans for enøk-investeringer
  • Fjerne revisjonsplikten for aksjeselskaper med under 10 millioner i omsetning
  • Etablere tiltakspakke for å markedsføre Norge i utlandet

Skattelettelsene beløper seg totalt til mellom sju og åtte milliarder kroner, anslår finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein overfor DN.

– Det fremstilles som at det er så voldsomme tall og helt urealistisk det Fremskrittspartiet står for. Dette viser at det er realisme i tallene, sier han.

– Av stor interesse

Han mener punktene samlet vil gi flere arbeidsplasser og økt verdiskaping.

– Ettersom vi sannsynligvis blir det største partiet på ikke-sosialistisk side mener jeg det er av stor interesse for næringslivet å vite hva som kan være den nye virkeligheten fra 2010, sier Leirstein.

Les mer om: