8 driftskontrakter er utlyst

8 driftskontrakter er utlyst
Tomsbakken på fylkesveg 35 nord for Tønsberg sentrum er en av strekningene som inngår i en driftskontrakt som berører fem kommuner i Vestfold. Bilde: Anders Haakonsen

Alle kontraktene gjelder drift og vedlikehold i perioden fra 1. september 2012 til 31. august 2017. Vegvesenet har opsjon på å forlenge dem med et år.

To driftskontrakter skal fordeles i Region sør. Fristen for å gi anbud på disse går ut 16. januar. Den ene gjelder 31,2 km riksveg, 650,9 km fylkesveg og 20,3 km g/s-veg i kommunene Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral i Vest-Agder.

Den andre omfatter kommunene Horten, Nøtterøy, Tjøme, Tønsberg, og en del av Re i Vestfold. Den som får denne kontrakten, behøver ikke tenke på riksvegene. Kontrakten gjelder bare 255,3 km fylkesveg og 79,2 km g/s-veg.Seks har frist 26. januar

26. januar går anbudsfristen ut for de øvrige seks driftskontraktene. Tre av dem gjelder områder i Region øst. Den ene gjelder 45,2 km riksveg, 527,9 km fylkesveg og 15 km gang/sykkelveg i kommunene Hamar og Ringsaker i Hedmark.

Den andre gjelder132 km riksveg, 596,5 km fylkesveg og 23,7 km g/s-veg i Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal. Disse kommunene ligger også i Hedmark.

Den tredje driftskontrakten i Region øst omfatter kommunene Aurskog-Høland, Fet, Nes og Sørum i Akershus. Den gjelder 439, 4 km fylkesveg og 28,8 km g/s-veg.Tre kontrakter i Region nord

Tre av driftskontraktene gjelder områder i Region nord. I kommunene Dyrøy, Målselv, Sørreisa og deler av Balsfjord, Bardu, Lenvik, Salangen og Tromsø er det 98,7 km riksveg, 667,9 km fylkesveg og 41,2 km g/s-veg som inngår i en driftskontrakt. Alle disse kommunene ligger i Troms.

En annen driftskontrakt omfatter kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy, som også ligger i Troms. I disse er det 193,3 km riksveg, 293,0 km fylkesveg og 13,7 km g/s-veg.

Den siste kontrakten omfatter 329,6 km riksveg, 10,9 km fylkesveg og 4,6 km g/s-veg i kommunene Karasjok, Porsanger og Tana i Finnmark.

Les mer om: