77 vil bli stabssjef for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg

Mange har søkt på lederjobben i avdelingen som drifter rundt 4 millioner kvadratmeter med militær bygningsmasse.

77 vil bli stabssjef for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg
Forsvarsbygg er i gang med å utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly. Illustrasjon: Forsvarsbygg

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, og utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.