Stabssjef for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg

77 vil bli stabssjef for eiendomsforvaltning i Forsvarsbygg

Mange har søkt på lederjobben i avdelingen som drifter rundt 4 millioner kvadratmeter med militær bygningsmasse.

Forsvarsbygg er i gang med å utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly.
Forsvarsbygg er i gang med å utvikle nye Evenes flystasjon til en framskutt base for kampfly og base for maritime patruljefly. (Illustrasjon: Forsvarsbygg)

Mange har søkt på lederjobben i avdelingen som drifter rundt 4 millioner kvadratmeter med militær bygningsmasse.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet, og utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå