700 millioner kroner til sikring av regjeringsbygg

 

700 millioner kroner til sikring av regjeringsbygg
ØKT SIKKERHET: Regjeringsbygget prioriteres i budsjettet. Bilde: Håkon Jacobsen

Fornyings-, administrasjon- og kirkedepartementet (FAD) vil bevilge 700 millioner kroner til sikring og utbedring av regjeringsbygninger neste år.

Midlene skal blant annet brukes til å sikre og utbedre regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli, samt sikre de midlertidige erstatningslokalene.

Midlene skal også gå til husleie for erstatningslokalene og økt bemanning til vakthold.

I tillegg er det satt av midler på Forsvarsdepartementets og Utenriksdepartementets budsjett til sikringstiltak for disse to departementene og på Statsministerens kontor.

FAD vil også bruke 12 millioner kroner på informasjonssikkerhet i staten neste år, samt 413 millioner kroner for å gjøre kontakten med det offentlige enklere gjennom nettportalen Altinn og EDAG (elektronisk dialog med arbeidsgiver).

4 millioner kroner foreslås brukt til universell utforming av IKT.Departementet foreslår også å bruke 50 millioner kroner til samiske kultur- og språktiltak for perioden 2013-2017.

10 millioner kroner av disse foreslås brukt neste år. Trosopplæringsreformen foreslås trappet opp med 31,2 millioner kroner neste år, slik at det totale tilskuddet vil være på 234,2 millioner kroner i 2013.

Les også:

Les også:

Alt om statsbudsjettet 2013

Fakta om statsbudsjettet 2013

Her forsvinner togstasjonene

Øker støtten til eksport