Vilkårsrevisjon av norske vannkraftverk

70 prosent av norske vannkraftverk skal få nye kjøreregler - Statkraft frykter flomvernet blir for dårlig

Miljø skal telle mer - friluftsliv og villaks settes opp mot strømproduksjon og flomdemping.

Elva Surna i Surnadal på Nordmøre er nasjonal lakseelv, men også regulert for kraftproduksjon. Det har vært flere konflikter mellom elveeiere, laksefiskere og kraftverkseier Statkraft. Bildet viser Gråsjø kraftverk, som utnytter fallet fra Gråsjøen til Follsjø. Gråsjødammen som vises bak kraftverket.
Elva Surna i Surnadal på Nordmøre er nasjonal lakseelv, men også regulert for kraftproduksjon. Det har vært flere konflikter mellom elveeiere, laksefiskere og kraftverkseier Statkraft. Bildet viser Gråsjø kraftverk, som utnytter fallet fra Gråsjøen til Follsjø. Gråsjødammen som vises bak kraftverket. (Bilde: Elizabeth Kjønø)

Miljø skal telle mer - friluftsliv og villaks settes opp mot strømproduksjon og flomdemping.

Norske vannkraftverk begynner å dra på årene, og alle vannkraftverk som er bygget før 1992 skal nå gjennom en såkalt vilkårsrevisjon hvor NVE ser på kraftverkets kjøreregler på nytt. 

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå