BYGG

7.700 uønskete hendelser på jernbanen i fjor

tog NSB stasjon togstasjon skøyen stasjon togsett skinner skinnegang perrong
tog NSB stasjon togstasjon skøyen stasjon togsett skinner skinnegang perrong Bilde: Mona Strande
26. mars 2010 - 15:41

Selv om antall inspeksjoner og andre typer direkte oppfølging beskrives som «begrenset til et minimum på grunn av bemanningssituasjonen» – ble det likevel avdekket grove sikkerhetsbrudd.

– Alvorlige mangler

I Jernbanetilsynets årsrapport som for noen dager siden ble levert samferdselsministeren, heter det blant annet:

«Revisjonsaktivitetene har i stor grad avdekket alvorlige mangler i sikkerhetsstyringen».

To selskap har mistet sikkerhetssertifikatet og ytterligere ett har fått varsel om at sertifikatet kan bli inndratt, opplyses det.

Revisjonsaktivitetene er helt presist oppgitt å være seks møter med ledelsen i ulike selskaper som driver med jernbanevirksomhet i Norge, to systemrevisjoner og fire inspeksjoner, hvorav én var uanmeldt.

Kritisk kapasitet

I tillegg til å beskrive tilsynsaktiviteten som «et minimum», slår Jernbanetilsynet fast at kapasiteten til å gjøre de oppgavene tilsynet er pålagt, er så liten at dette for tiden er tilsynets hovedutfordring.

– Det arbeides svært aktivt med å ha kontroll på denne risikofaktoren. Inntil tilsynet lykkes i å øke kapasiteten, spesielt på det tekniske området, tilsiktes en prioritering som sikrer fokus mot sikkerhetskritiske elementer, heter det i dokumentet.

Underrapporterer

Jernbanetilsynets direktør Erik Johnsen sa fredag at jernbaneselskapene rapporterer for lite om feil og mangler, og at dette kan gå ut over sikkerheten på norske jernbanespor. Hullene i rapporteringen gjelder alle selskaper i Norge.

Likevel ble det i fjor rapportert om ikke mindre enn 7.700 «uønskete hendelser på det nasjonale jernbanenettet». Ifølge tilsynets årsrapport er tallet litt høyere enn året før. Dyrepåkjørsler er ikke med i statistikken.

Johnsen slår fast at disse hendelsene – «under endrete betingelser, kunne ha ført til en ulykke».

Tilsynet forteller videre at det i fjor var 15 jernbaneulykker som endte med en alvorlig personskade og tre tap av liv. Det er to flere dødsfall enn året før.

Flere sammenstøt

Ett av selskapene det ble avholdt ledelsesmøte med i løpet av 2009, var CargoNet, selskapet som var transportør for godstoget som onsdag løp løpsk fra godsterminalen på Alnabru og endte sin ukontrollerte ferd på Sjursøya der tre mennesker mistet livet.

I møtet, som fant sted for temmelig nøyaktig ett år siden, ble det gjennomgått en tilsynsrapport som handlet om status på «viktige områder av virksomhetens organisering og arbeid innenfor trafikksikkerhet».

Her kommer det fram at antall «sammenstøt» og «øvrige ulykker» ved skifting økte fra 2008 til 2009. Godstoget som rullet ukontrollert onsdag, hadde like før vært gjennom skifting (påkobling av vogner).

Avdekket svakheter

CargoNet utførte selv flere interne revisjoner og inspeksjoner gjennom 2008, og avdekket blant annet «manglende oppdateringer av funksjonsbeskrivelser og svakheter ved etterlevelse av systemet».

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Schneider Electric
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre
Forenkler bærekraftsrapportering i datasentre

Jernbanetilsynet kommenterer blant annet at de generelt ser «mange tilfeller av manglende bevissthet» knyttet til bestemmelsene, og at mange er mer opptatt av å følge «forskriftens bokstav» framfor å forstå hensikten med forskriften.

Jernbanetilsynet var på inspeksjon hos CargoNet i fjor høst, men denne rapporten er ennå ikke klar. (©NTB)

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.