ENERGI

7,1 TWh ny kraft i fjor. 86 prosent var vindkraft

Norge fikk 15 nye vindkraftverk i fjor. 2020 blir et rekordår, tror NVE.

I fjor fikk Norge 1 TWh ny vannkraft og 6,1 TWh ny vindkraft. 2020 blir et rekordår innenfor elsertifikatperioden, ifølge NVE.
I fjor fikk Norge 1 TWh ny vannkraft og 6,1 TWh ny vindkraft. 2020 blir et rekordår innenfor elsertifikatperioden, ifølge NVE.

I 2020 ble det satt i drift 7,1 TWh vann- og vindkraftproduksjon i Norge. Vindkraft utgjorde 6,1 TWh av den nye kraftproduksjonen i 2020.