670 meter lang fritt-frambyggbru på anbud

670 meter lang fritt-frambyggbru på anbud
Denne fire-feltsbrua vil forkorte riksveg 80 med 2 km. Den nærmeste pilaren står på en 31 meter høy senkekasse. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Vikan-Løding er et av delprosjektene i Vegpakke Salten. Anleggsområdet begynner ca. 15 km øst for Bodø sentrum. Den nye vegen skal erstatte nåværende riksveg 80 rundt bukta Hopen, som ikke holder tilfredsstillende standard. Fritt-frambyggbrua skal føre vegen tvers over Hopen. Riksveg 80 blir dermed kortet inn med to kilometer.

Brua får to fritt-frambyggspenn - et på 180 meter og et på 165 meter. Fra det lengste spennet går det et 92 meter langt sidespenn fram til vestre landkar. Øst for det 165 meter lange spennet blir det fire sidespenn - et på 85 meter, to på 53 meter og et på 42 meter.

Pilaren mellom de to lengste spennene skal stå på en 31 meter høy sendekasse. For øvrig skal en pilar stå på fjell, en på borete pæler og tre på stålrørspæler. Begge landkarene skal stå på fjell.

Under det lengste spennet blir det et seilingsløp på 20 x 40 meter. På brua blir det fire felt, midtrekkverk og gang/sykkelveg.

Den andre entreprisen på dette prosjektet gjelder tilstøtende veger. Den ble lyst ut i januar og har anbudsfrist 10. mars. Entreprisen omfatter 850 meter av ny riksveg 80 på vestsiden av brua og 580 meter på østsiden.

I dag har riksveg 80 to felt i det aktuelle området. Fra vestre landkar på brua får den nye vegen fire felt i vel 200 meter før innsnevringen til to felt begynner. På østsiden av brua får den nye vegen fire felt på en 130 meter lang strekning mellom landkaret og en ny rundkjøring, for øvrig får den to felt. Bakgrunnen for denne noe spesielle løsningen er at Vegvesenet tar høyde for framtidig trafikkøkning. Hvis det skulle bli behov for fire felt i framtida, vil det bli mye dyrere å utvide brua enn å utvide vegen på hver side.

Vegentreprisen omfatter også anlegg av 1 050 meter kommunale veger, 110 meter adkomstveg til et industriområde, 880 meter interimsveger og 2,9 km gang/sykkelveger.Les mer om: