Over 62.000 ufaglærte assistenter brukes i høst i barnehager, SFO og skole. (Bilde: Colourbox)

62.000 ufaglærte tar seg av barna

62.617 ufaglærte assistenter skal undervise barna fra høsten.

Tallene er hentet fra Grunnskolenes Informasjonssystem (GSI). De avslører at tallet på ufaglærte assistenter nærmer seg antall pedagoger i skolen, barnehagen og SFO, skriver VG.

– Uakseptabelt

Både leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet og leder Lena Jensen i Foreldreutvalget mener tallet er «uakseptabelt høyt».

Bjerkestrand vil ikke kritisere den jobben assistentene gjør. Mange har god realkompetanse og behøves i skoler, barnehager og SFO, sier hun. Hun advarer imidlertid mot å tildele dem ansvar de ikke har kompetanse til.

– Det er en rekke yrkesgrupper som gjør en viktig jobb i skolen. Men vi ser dessverre stadig oftere at andre enn pedagoger utfører pedagogisk arbeid. Det er ikke akseptabelt, sier Bjerkestrand.

– Pinlig

Jensen kaller tallene alarmerende og alvorlige.

– Det må være pinlig, spesielt for kommunene som barnehageeiere, at bruken av ufaglærte er så utbredt, sier hun.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) mener assistentene er en viktig ressurs i skolen, men understreker at de ikke skal erstatte lærere og førskolelærere.