600 millioner til rehabilitering

Statkraft har i dag ansvaret for om lag 250 damanlegg. De eldste ble bygget rundt 1920, mens Svartisen-anleggene som de siste, ble sluttført for få år siden. Den mest aktive byggeperioden var fra 1955 til 1975. Gjennomsnittsalderen for anleggene er rundt 35 år.

Større og dristigere

Utvikling av damteknologi og byggeteknikker har vært nært knyttet til de erfaringer som er gjort gjennom anleggsperiodene. Dermed kunne anleggene bygges stadig større og dristigere. Likevel var det først i 1981 det kom en nasjonal rettesnor for byggingen av dammer – forskrift for dammer. Dammer som ble bygd utover 1980-tallet har derfor et betydelig bedre teknisk fundament enn de til da ferdigstilte anleggene.

Før den tid var det allerede skader på flere anlegg som følge av miljølaster, uheldig utførelse og valg av tekniske løsninger. I perioden 1976–1993, var det nødvendig å gjennomføre til dels store utbedringer på ca. 30 av disse dammene.

I 1994 forelå det en plan for rehabilitering av 32 anlegg, og etter den tid har Statkraft samarbeidet med NVE om rehabiliteringsplanen. Den gang ble kostnadene anslått til vel 180 millioner kroner, og tiltakene skulle gjennomføres innen 2002.

24 av prosjektene var fullført ved utgangen av 1999, til en samlet kostnad av 230 millioner kroner. De resterende oppgavene fra det opprinnelige rehabiliteringsprogrammet forventes ferdig i 2003. Kostnadene for disse er anslått til om lag 115 millioner kroner.

Overtatt anlegg

Statkraft har overtatt flere anlegg etter at rehabiliteringsprogrammet ble lagt fram. Sammen med generell slitasje og nye rutiner for revurdering av anleggene har dette ført til stadige utvidelser av programmet. Det inneholder i dag 20 nye dammer som skal rehabiliteres innen 2006.

– Et forsiktig anslag for de siste 20 dammene, samt for de 30 første som ble utbedret fra 1976, er rundt fem millioner kroner pr. anlegg. Dermed vil Statkraft gjennom en periode på 30 år ha gjennomført rehabilitering av dammer for om lag 600 millioner kroner, sier overingeniør Dagfinn Riise, fagansvarlig for dammer og vassdragsanlegg i Statkraft.

Les mer om: