60 prosent av oppdrettsanleggene har landstrøm. Klynge mener resten må elektrifiseres på annet vis

Semimobile hydrogenmoduler kan være et bedre alternativ enn å legge strømkabel til en del av de gjenværende dieseldrevne anleggene, ifølge ny rapport.

60 prosent av oppdrettsanleggene har landstrøm. Klynge mener resten må elektrifiseres på annet vis
Bremnes Seashore har det første helektriske oppdrettsanlegget. Her med den hybride arbeidskatamaranen Ida. Likevel er det mange anlegg og båter som fortsatt er helt avhengige av diesel. Foto: Bremnes Seashore

I 2018 anslo ABB og Bellona at omtrent halvparten av alle oppdrettsanlegg var elektrifisert med landstrøm og at potensialet for videre elektrifisering var stort. Ytterligere elektrifisering kunne kutte 300.000 tonn CO2, ifølge rapporten. Samme år konkretiserte DNV potensialet til at 80 prosent av anleggene kunne kobles til landsstrøm.