60 prosent av avfallet blir ikke gjenvunnet – sjekk din kommune her

Andelen avfall som ikke blir gjenvunnet har økt i tre av ti kommuner siden forrige lokalvalg. EU-kravet neste år blir antakelig ikke nådd.

60 prosent av avfallet blir ikke gjenvunnet – sjekk din kommune her
Bergen er en av de store kommunene hvor andelen avfall som har gått til materialgjenvinning, har vært lav. Foto: BIR

I fjor ble 40,8 prosent av husholdningsavfallet levert til gjenvinning og biologisk behandling, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Andelen er litt høyere enn i de foregående årene. Ved forrige kommunevalg i 2015 ble 37,9 prosent av avfallet gjenvunnet.