OLJE OG GASS

60 milliarder på ordrebok

FORNØYD: - Vi seiler opp som en av de tyngste teknologiske regionene i landet, sier daglig leder i NODE-klyngen på Sørlandet.
FORNØYD: - Vi seiler opp som en av de tyngste teknologiske regionene i landet, sier daglig leder i NODE-klyngen på Sørlandet.

NODE

Norwegian Offshore & Drilling Engineering

45 medlemmer

Sysselsetter ca. 4500 mennesker med en ingeniørandel på ca. 60 prosent.

Omsetning 2007: ca. 30 milliarder kroner, nesten en dobling fra året før.

Den seneste tids uro i verdens finansmarkeder spiller heller ikke nevneverdig inn på situasjonen for Agder-bedriftene.

– Den største utfordringen ligger i å effektuere de inngåtte ordrene, sier daglig leder av NODE, Kjell O. Johannessen.

– Allerede nå er vi i ferd med å fylle ordrebøkene for 2011, sier han.

Hovedsete for eksport

Selv om NODE-bedriftene teller 45 medlemmer, er de åtte største dominerende på omsetning og eksport. Det er Aker Kværner MH, Aker Kværner Pusnes, National Oilwell Varco, APL, Sevan Marine, Hydramarine, Nymo og Sense.

– Mye på grunn av disse bedriftene hadde Vest-Agder en eksport på 20.9 milliarder kroner i første halvår 2007. Dette er over dobbelt så mye som Rogaland og Hordaland til sammen. Og det utgjør 30-35 prosent av den totale norske eksporten innen utstyrsleveranser for olje- og gassvirksomhet. Dette representerer en økning fra 10 prosent i 2005. Vi har kommet i en helt ny posisjon i det norske industribildet kun på kort tid. Vi seiler opp som en av de tyngste teknologiske regionene i landet, sier Johannessen.

Kompetanse en nøkkelfaktor

For å opprettholde og videreutvikle denne posisjonen satser NODE på å utvikle en klyngekultur som skal bidra til at næringen skal være en verdensledende klynge i regionen også i framtiden.

I den forbindelse har man besluttet å opprette et kompetansesenter som skal arbeide systematisk for å tilpasse klyngens samlede kompetanse til morgendagens utfordringer.

Det skal også sørge for at klyngen skal blir mer synlig regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– På denne måten skal vi trekke kompetent arbeidskraften til regionen, sier Johannessen.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.