6. jobb i Bømlopakken er utlyst

6. jobb i Bømlopakken er utlyst
De som vil prosjektere og bygge denne vegen må gi anbud innen 20. september. Ill.: Statens vegvesen

Oppdraget gjelder ny fylkesveg 541 mellom Stokkabekken og Rubbestadneset i Bømlo kommune i Sunnhordland, en strekning på 2 850 meter. Innen 20. september må anbudene være levert.

Den romslige fristen skyldes at det er en totalentreprise. Den som får kontrakten skal prosjektere hele strekningen, som blant annet omfatter en kort tunnel og en ca. 100 meter lang bru. Vegvesenet har valgt denne entrepriseformen for å komme i gang så raskt som mulig.

Vegen får S 4-standard, fartsgrensen blir 80 km/t. Langs 1 350 meter av vegen skal det legges gang/sykkelveg. På resten av strekningen kan myke trafikanter bruke nåværende fv 541, som får minimal trafikk når den nye blir ferdig. Entreprisen omfatter også 150 meter lokalveg og fire underganger.

Brua erstatter en gammel bru over Stangarvågen. Den blir 14 meter bred. Trolig blir det stålkasse eller plasstøpt betong i overbygningen. Vegvesenet vil ikke godta prefabrikkerte elementer.

Den nye brua får stor betydning for den lokale båttrafikken. I dag kan ikke båter høyere enn 2,5 meter gå inn i Stangarvågen. Når den nye brua er på plass og den gamle er revet, er vågen åpen for opptil 14 meter høye båter.

Hensynet til framtidig utvikling av området er bakgrunnen for at seilingshøyden blir økt med hele 460 prosent. Den indre delen av Stangarvågen ligger like ved Rubbestadneset. Her blir det muligheter til å etablere en båthavn når høye båter kan gå inn.

Bømlopakken er kostnadsberegnet til 1,03 milliarder kroner. Den består av 18 delprosjekter. Tre av dem er fullført og to er under anlegg. Det som er ute på anbud nå, skal være ferdig innen 15. november 2013.

Les mer om: