6,5 km av rv 3 skal utbedres

Her blir vegen flyttet mot høyre når den skal utvides, og skråningene på begge sider blir slaket ut
Her blir vegen flyttet mot høyre når den skal utvides, og skråningene på begge sider blir slaket ut (Bilde: Asgeir Skymoen, Statens vegvesen)

Hele strekningen ligger i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Ytterpunktene er Opphus nord 24 km nord for Rena og Søkkunda bru like ved Rasta.

Her som på store deler av riksveg 3 holder vegen for lav standard. Trafikken er ikke den største, men andelen lastebiler er betydelig, og vegbredden for liten til at vegen kan ta unna trafikken på en tilfredsstillende måte.

Oppdraget består i å utvide vegen til en total bredde på 8,5 meter, slake ut sideterrenget og fjerne faremomenter langs vegen. Noen svinger skal rettes ut. En stålrørskulvert for en bekk skal fjernes og erstattes med en betongkulvert, og Søkkunda bru skal utvides i bredden.

Jobben blir fullført høsten neste år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå