PRODUKSJONSSYSTEM

5S: Ordning & reda

5S er en vital basis for TPM-arbeidet, selv om det isolert sett ikke er et forbedringsverktøy.

Skikkelig orden, fra A til Å, er en vital basis for TPM.
Skikkelig orden, fra A til Å, er en vital basis for TPM. Bilde: Basf

Fem ESS (5S)

5S står for 5 oppgaver som alle begynner med en S. Disse utføres sekvensielt på følgende måte:

Sortere. Fjern alt som strengt tatt ikke er nødvendig på arbeidsplassen. Behold kun ”må ha”. I det fleste tilfeller vil det si noe som brukes daglig. Det som benyttes ukentlig eller månedlig, plasseres i nærheten av arbeidsplassen, for eksempel i et egnet rom. Det som brukes sjeldnere plasseres på et fjernlager. Dette kan gjerne gjøres under en egen ”5S dag”. Bli enig med kollegaene, og teknisk avdeling, om hva som kan fjernes.

Systematisere. Deretter følger systematiseringen, hver ting får sin faste og merkede plass. Slutt å lete! En liten overdrivelse skader ikke, sørge for at alt systematiseres. Dette kan eksempelvis være verktøy, reservedeler, forbruksdeler osv. Maksimum og minimums lager bør også merkes. Til merking av gulv brukes tape (egnet til formålet). Verktøytavler, skuffer og lignende merkes med skygge. I de områder hvor gulv ikke kan merkes (eks. næringsmiddelindustri), lages en layouttegning hvor en viser hvor alt som er løst skal stå. Denne lamineres og henges på vegg.

Skinne. Det neste skrittet er å sørge for at alt er rent, i orden og klar til bruk. Det viktigste hjelpemiddelet her er rengjøring, som her har flere funksjoner:

 • mindre problemer og slitasje på teknisk utstyr.
 • rengjøring er inspeksjon.
 • en trivelig arbeidsplass.
 • opprettholde respekten for arbeidsplassen.
 • hygiene.

Standardisere. Det som er godt nok for den ene, kan være for mye eller for lite for andre. Å etablere en standard, kan avverge frustrasjon og misnøye. En god fremgangsmåte er at forbedringsgruppen (se forrige utgave), for et gitt område, selv beskriver hvilken standard de ønsker å ha i sitt område. Deretter må standarden vises i praksis med eksempler, bilder og lignende. I tillegg må alt ansvar brytes ned på person. Hver enkelt skal ha ansvar for å opprettholde standarden i sitt område. Delt ansvar, blir raskt null ansvar!

Sikre. Selv om mange bedrifter som gjennomfører en utmerket 5S prosess, faller etterhvert 5S nivået tilbake. Den siste S`en er utvilsomt den viktigste! Og den er lederens ansvar! Her skal vi sikre det oppnådde resultatet og videreutvikle det som er oppnådd. 5S arbeid kan aldri avsluttes – en skal bli stadig bedre. Sikre gjør vi gjennom:

 • Engasjement gjennom veldrevet forbedringsarbeid. Opprett forbedringsgrupper!
 • Gjennomfør 5S runder. Bruk fast sjekkliste. Lederen bør gå denne runden månedlig.
 • Integrer 5S i nøkkeltall og målstyring.
 • Etterspør resultater og gi anerkjennelse.
 • Ta vare på historien. Det er lett å glemme hvordan det var tidligere. Dersom det som er gjort og oppnådd tidligere ikke dokumenteres, dukker det raskt opp kommentarer som ”det skjer ikke noe”.

Perfekt produksjon!

Artikkelserien ”Perfekt produksjon!” er utviklet i tett samarbeid med Ragnvald Eriksen, daglig leder i TPM Team Scandinavia AS (www.tpmteam.com). Det uavhengige konsulentselskapet tilbyr forskjellige former for tjenester innen TPM. Eriksen har bakgrunn fra næringsmiddelsindustrien før han i 1997 ble bedriftsrådgiver på heltid.

Men, kombinert med for eksempel forbedringsgrupper finnes et forbedringspotensial på inntil 25 prosent i OEE.

5S (se detaljer i egen ramme på høyre side) er en arbeidsform som har til hensikt å skape en strukturert og ren arbeidsplass. Dette inkluderer at ergrelser og tap av tid, materiell og andre ressurser, på grunn av manglende orden, er redusert til et absolutt minimum!

Formålet er å både skape en bedre arbeidsplass for operatørene med mindre irritasjon, leting, henting og venting. I tillegg fås effekten av at de fleste liker å ha det rent og ryddig. Belønningen vil bli stor, og som i alt TPM-arbeid, både for bedriften og de ansatte.

Noe for oss?

Vi stiller noen spørsmål om vår egen arbeidsplass:

 • Tenk deg at du skal inngå en avtale med en viktig samarbeidspartner. Se deg om – ville du som kunde følt deg trygg på at du har valgt den leverandøren som best kan sikre deg god service, optimal økonomi og driftssikkerhet?
 • Tenk deg at her skal de ha ansvar for det flyet du skal reise med. Har du valgt rett flyselskap?
 • Tenk deg at du er hos firmaet som lager maten dine barn skal vokse seg sunne på. Har du valgt rett leverandør?
 • Ville du med stolthet invitere mor, ektefelle eller barn for å vise hvor ordentlig og trivelig dere har det på arbeidsplassen?

Nølte du med å si JA til alle scenarioene? Da vil 5S hjelpe. Hensikten med 5S er å oppnå, samt klare å holde en ren og systematisk arbeidsplass. Til dette, er det nødvendig med hjelp og innsats fra alle medarbeiderne.

Effektivitet og kvalitet

Effektivisering forbindes ofte med å jobbe hardere. De fleste arbeider imidlertid hardt nok. Men, unødvendig mye krefter går ofte med til gjøremål som er vanskeligere enn nødvendig. 15 minutters leting etter for eksempel en jekketralle er både tapt tid og frustrerende.

Årsaken er simpelthen at arbeidsplassen lider av mangel på orden, struktur og fysisk tilrettelegging.

Hvis derimot arbeidet er godt tilrettelagt, og det går effektivt unna, arbeider vi lettere og kan konsentrere oss om å løse kundenes behov. De aller fleste er enige i at en ordentlig og strukturert arbeidsplass øker både trivsel og produktivitet, ved at arbeidet glir lettere og uten unødvendige hindringer.

5S først

Med orden menes både at arbeidsplassen er velstrukturert og ren, og at vi tar best mulig vare på ressurser som energi, vann, arbeidstid osv., gjennom å tilrettelegge arbeidsplassen og oppgavene.

På samme måte som TPM kreves for å gjennomføre et godt LEAN program, er det nødvendig med et bra 5S program for å gjennomføre et skikkelig TPM/forbedringsarbeid. 5S sørger for at alt det grunnleggende fungerer etter hensikten, og øver samtidig på å samarbeide for å oppnå forbedringer. Det er for eksempel bortkastet tid å innføre Operatør Vedlikehold, SMED (raske omstillinger), Visuell styring osv. uten at 5S fungerer. Av alt forbedringsarbeid er derfor 5S det første å begynne med!

Start smått

Mange går i den fellen at man begynner for bredt – man starter opp hele fabrikken på en gang. Her har mange brent seg. Det har vist seg at det svarer seg å begynne i et forholdsvis begrenset område. Kall det gjerne et pilotområde. Det kan da svare seg å begynne i det området der det er mest å ta tak i (5S messig).

Sett ned ressurser for å gjøre dette området til en suksess. Sørg for at 5S kompetansen overføres til bedriften. (Konsulentenes jobb er å overføre kompetanse til kundene!).

Kopier så det arbeidet en har gjort i piloten videre ut til resten av fabrikken. La gjerne operatører, som har deltatt i piloten, få delta i opplæringen av operatører i de øvrige delene av fabrikken. Med tanke på tidsbruk, er det mulig å oppnå kravet til 5S sertifisering (ikke omhandlet her) på 3 måneder i piloten. Begynner det å gå ut over 1 år, betyr det at ledelsen ikke har godt nok fokus.

Økonomien i 5S?

Hensikten med 5S er først og fremst å oppfatte som et opplæringsverktøy. 5S aktiviteten er ikke fokusert på økonomiske resultater, men snarere å bygge opp de rette holdningene hos de ansatte. 5S aktiviteter er som regel av en slik art at det er vanskelig å kvantifisere noen økonomisk gevinst. Eksempelvis er det vanskelig å beregne hvor mye en tjener i krone og øre på å systematisere en verktøytavle. Ikke bruk tid å energi på å prøve å beregne en økonomisk gevinst ved 5S.

Det en ønsker å endre er kvaliteten på hvordan de ansatte tenker og handler, og gjennom forbedrede holdninger skape et godt grunnlag for det videre forbedringsarbeidet.

Men, når dette er sagt, vil alle bedrifter som gjør et godt 5S arbeid kombinert med oppstart, og godt arbeid i forbedringsgrupper kunne rapportere betydelig forbedrede resultater – fra 5 – til 25 prosent på sine OEE tall.

Les også de andre artiklene i "Perfekt produksjon!":

Del 1: Til topps på TPM

Del 2: Forbedringsgrupper dobler produktiviteten

Del 4: Mesterlig målstyring

Del 5: Pitstopp produktbytte med SMED

Del 6: Tapsanalyse setter en pris på tapene

Del 7: Operatørvedlikehold: Selvgjort er velgjort

Del 8: Vital visualisering

Del 9: TPM vs Lean

 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.