57 millioner raskroner ikke brukt

57 millioner raskroner ikke brukt
Langs veiene er det blitt satset mer på rassikring de siste årene, men rassikringspengene til jernbanen står ubrukt. Bilde: Jon Åge Fiskum

Jernbaneverket fikk 84 millioner kroner til rassikring i fjor, men klarte bare å bruke 27 millioner kroner.

Riksrevisjonen spør om det betyr at Jernbaneverket ikke prioriterer sikring av jernbanenettet mot ras høyt nok, skriver Dagsavisen.

Pressesjef Jan Erik Kregnes i Jernbaneverket sier at underforbruket skyldes at flere prosjekter ble utsatt i tid, og først gjennomført i de første månedene i inneværende år.

I år har Jernbaneverket fått 56 millioner kroner som er øremerket til rassikring, mens det et satt av 64 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. (©NTB)

Les mer om: