52 sensorer skal perfeksjonere produksjonen av ferdigmalt kledning

Tre sprøyteroboter grunner 200 meter plank i minuttet i den hypermoderne fabrikken.

52 sensorer skal perfeksjonere produksjonen av ferdigmalt kledning
Tre gir helt andre utfordringer for overflatebehandlingsmaskinene enn for eksempel i en bilfabrikk. Foto: Tom Sørheim / Let's Foto

Ferdig grunnede og malte kledningsbord utgjør 85 prosent av produksjonen til den tradisjonsrike samvirkebedriften Gausdal Brunvoll ved Segalstads bru i Oppland. I høst åpnet de en splitter ny fabrikk der så å si alt er automatisert.