Dette konseptet skal få oljeselskapene til å hente frem ulønnsomme funn fra skrivebordsskuffen

TechnipFMC med subsea-konsept for marginale felt.

Dette konseptet skal få oljeselskapene til å hente frem ulønnsomme funn fra skrivebordsskuffen
TechnipFMC iEPCI satellittkonsept skal få oljeselskapene til å grave i skrivebordsskuffene, for å finne frem marginale funn som tidligere ikke har vært lønnsomme å bygge ut. Foto: TechnipFMC

Myndighetene rapporterer at det finnes til sammen 500 marginale felt som ikke er bygget ut på norsk og britisk sokkel, ifølge tall TechnipFMC har hentet inn.