50 års jubilæum

Som tidligere meddelt kan Den polytekniske forening i indeværende år feire sit 50 års jubilæum.

Til at forberede høitideligholdelsen af dette ble der nedsat en komité, der nu har bestemt, at dagen skal feires med en festmiddag i den nye frimurerloge tirsdag den 8de april.

Liste til tegning af deltagere er udlagt på foreningens kontor og vil også blive udlagt under de resterende møder.

Listen inddrages 2den april, og vil der senere ikke blive adgang til tegning.

Kontingenten er kr. 12.00.

Les mer om: