5 tips fra eksperten: Slik bruker du LinkedIn for å få gode teknologi-jobber

– LinkedIn er mye mer enn en CV-plattform.

5 tips fra eksperten: Slik bruker du LinkedIn for å få gode teknologi-jobber
På LinkedIn gjelder andre regler enn på Facebook. Du trenger ikke å ha møtt personen i virkeligheten for å spørre om dere kan knytte kontakt., mener Christoffer Bertilsson.

Erik Devold, seksjonssjef for Nito kompetansesenter, er hvert år med på å hjelpe rundt tusen jobbsøkende NITO-medlemmer.