INDUSTRI

44 TWh norsk havvind

NORSK HAVVIND: Opptil 44 terawattimer strøm kan hentes ut fra norsk sokkel med vindmøller som disse på Lillgrund i Sverige. Det mener en direktoratsgruppe som har valgt ut 15 områder som er spesielt aktuelle for havvind utenfor norskekysten.
NORSK HAVVIND: Opptil 44 terawattimer strøm kan hentes ut fra norsk sokkel med vindmøller som disse på Lillgrund i Sverige. Det mener en direktoratsgruppe som har valgt ut 15 områder som er spesielt aktuelle for havvind utenfor norskekysten. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
11. okt. 2010 - 14:23

Vindkraftverk i havet utenfor Norge kan produsere mellom 18 og 44 terawattimer (TWh) strøm årlig fra 15 lovende områder.

Det skriver en direktoratsgruppe som består av NVE, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet i en fersk rapport: L es rapporten hos OED

I områder i Sørlige Nordsjø kan det bygges parker på opptil 2000 megawatt (tilsvarer f.eks. 400 møller à 5 MW), men i andre områder råder gruppen til mindre utbygginger på 100-300 megawatt.

Ikke lønnsomt

Men havvinden er langt fra lønnsom så langt, særlig i konkurranse med havbasert vindkraft og enda billigere vannkraft.

«Havvind er en virksomhet som på kort sikt ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. I et lengre perspektiv kan virksomheten bli lønnsom, men kostnadene ved havvind vil ligge over kostnadene for vannkraft og vindkraft på land,» skriver direktoratsgruppen i sin rapport.

Britiske Department of Trade and Industry beregner produksjonskostnaden for bunnfast havvind til 95-120 øre/kWh. Landbasert vindkraft i Norge produserer strøm til 55-73 øre/kWh, ifølge tall gruppen har hentet inn fra statsforetaket Enova.

Frykter fugler og fly

Direktoratsgruppen har identifisert mengder av utfordringer for vindmøllene. Både petroleumsinteresser, skipsfart og fiskeri kan ha interessekonflikter med vindparkene. I tillegg har gruppen sett på foreslåtte verneområder og særlig verdifulle områder for sjøfugl og fisk.

Også forsvarets interesser og luftfartsinteresser har gruppen sett nærmere på.

En av vurderingene er at det er svært usikkert om man kan elektrifisere olje- og gassplattformer med strøm fra vindparker til havs. Det er for usikkerhet om energibehovet fra plattformene, og hvor lenge de vil produsere. I tillegg leverer vinden ustabil kraft, noe som uansett må oppveies med å ha gassturbinene parat.

Utreder for ti millioner

Direktoratgruppen mener at 15 områder (se nederst i artikkelen) bør bør konsekvensutredes nærmere for en strategisk norsk satsing på havvind.

– Jeg synes det er veldig interessant at rapporten peker på områder langs hele kysten av Norge, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i en pressemelding.

– Nå skal rapporten ut på høring, før vi setter i gang med strategiske konsekvensutredninger. Regjeringa har foreslått å bevilge ti millioner kroner til dette formålet i 2011.

– Nå skal rapporten ut på høring, før vi setter i gang med strategiske konsekvensutredninger. Regjeringa har foreslått å bevilge ti millioner kroner til dette formålet i 2011. VINDKARTET: Dette er de 15 områdene som direktoratsgruppen ser som spesielt lovende for havvind utenfor Norge.

26 har søkt

I løpet av seks år har NVE fått meldinger, søknader og prosjektskisser for 26 havvindprosjekter. Bare ett har fått konsesjon, nemlig det bunnfaste vindkraftverket Havsul I i Sandøy kommune i Møre og Romsdal.

Flere prosjekter er stilt i bero i påvente av nytt regelverk, men flere testområder har fått konsesjon. Det foreligger prosjektskisser for til sammen 7000 MW havvindkraft utenfor grunnlinjen.

Rapporten fra direktoratsgruppen tegner opp en rekke mulige områder som er spesielt godt egnet for vindkraftparker utenfor Norge.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Her er områdene:

Sørlige Nordsjø I

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 1000-1500
 • Totalt areal (km2) 1375
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 1262
 • Dybde (m) 50-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 64
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 10,2
 • Minste avstand til kyst (km) 149
 • Minste avstand til bygning (km) 149
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,1
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 12,2
 • Minste avstand til Tonstad
 • transformatorstasjon (km) 235
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 4050

Sørlige Nordsjø II

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 1000-2000
 • Totalt areal (km2) 2591
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 2590
 • Dybde (m) 53-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 60
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 10,1
 • Avstand til kyst (km) 140
 • Minste avstand til bygning (km) 140
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,0
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 11,9
 • Minste avstand til Tonstad
 • transformatorstasjon (km) 234
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 4050

Utsira Nord

 • Type anlegg: Flytende
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 500-1500
 • Totalt areal (km2) 1010
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 1010
 • Dybde (m) 185-280
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 267
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 9,8
 • Minste avstand til kyst (km) 22
 • Minste avstand til bygning (km) 22
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,2
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 12,8
 • Minste avstand til Håvik
 • transformatorstasjon (km) 45
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3750

Stadthavet

 • Type anlegg: Flytende
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 500-1500
 • Totalt areal (km2) 520
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 520
 • Dybde (m) 168-264
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 208
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 10.5
 • Minste avstand til kyst (km) 58
 • Minste avstand til bygning (km) 58
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,8
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 14,7
 • Minste avstand til Ålfoten
 • transformatorstasjon (km) 115
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 4000

Frøyagrunnene

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-200
 • Totalt areal (km2) 58
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 36
 • Dybde (m) 6-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 33
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 10
 • Minste avstand til kyst (km) 9
 • Minste avstand til bygning (km) 3
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,2
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 13,1
 • Minste avstand til Grov transformatorstasjon (km) 37
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3750

Olderveggen

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 76
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 63
 • Dybde (m) 6-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 43
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 10
 • Minste avstand til kyst (km) 2
 • Minste avstand til bygning (km) 5
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,1
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 13,1
 • Minste avstand til Svelgen transformatorstasjon (km) 31
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3650

Stadthavet

 • Type anlegg: Flytende
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 500-1500
 • Totalt areal (km2) 520
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 520
 • Dybde (m) 168-264
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 208
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 10.5
 • Minste avstand til kyst (km) 58
 • Minste avstand til bygning (km) 58
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,8
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 14,7
 • Minste avstand til Ålfoten transformatorstasjon (km) 115
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 4000

Nordøyan – Ytre Vikna

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 140
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 99
 • Dybde (m) 5-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 37
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 9,1
 • Minste avstand til kyst (km) 12
 • Minste avstand til bygning (km) 2
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,3
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 14,5
 • Minste avstand til transformatorstasjon for Ytre Vikna (km) 14
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3350

Træna vest

 • Type anlegg: Flytende
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 500-1500
 • Totalt areal (km2) 773
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 773
 • Dybde (m) 181-352
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 271
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 9,5
 • Minste avstand til kyst (km) 45
 • Minste avstand til bygning (km) 24
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,4
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 14,9
 • Minste avstand til Svartisen transformatorstasjon (km) 134
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3500

Trænafjorden - Selvær

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 197
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 101
 • Dybde (m) 5-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 32
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 9,3
 • Minste avstand til kyst (km) 26
 • Minste avstand til bygning (km) 3
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 1,1
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 14,0
 • Minste avstand til Øresvik transformatorstasjon (km) 44
 • Antatt fullproduksjonstimer (timer/år) 3400

Gimsøy nord

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 245
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 219
 • Dybde (m) 5-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 29
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 8
 • Minste avstand til kyst (km) 1
 • Minste avstand til bygning (km) 1
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 0,6
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 13,0
 • Minste avstand til Kleppstad transformatorstasjon (km) 18
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 2950

Nordmela

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 332
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 281
 • Dybde (m) 5-65
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 49
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 8,2
 • Minste avstand til kyst (km) 2
 • Minste avstand til bygning (km) 3
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 1,8
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 13,6
 • Minste avstand til Risøyhamn transformatorstasjon (km) 20
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3050

Auvær

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 105
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 84
 • Dybde (m) 5-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 33
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 8
 • Minste avstand til kyst (km) 11
 • Minste avstand til bygning (km) 5
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,0
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 13,7
 • Minste avstand til Kvaløya transformatorstasjon (km) 37
 • Antatt fullproduksjonstimer (timer/år) 3000

Vannøya nordøst

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 154
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 106
 • Dybde (m) 5-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 43
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 8
 • Minste avstand til kyst (km) 0
 • Minste avstand til bygning (km) 1
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 0,8
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 12,0
 • Minste avstand til Fakken transformatorstasjon (km) 23
 • Antatte fullproduksjonstimer (timer/år) 3000

Sandskallen – Sørøya nord

 • Type anlegg: Bunnfast
 • Antatt mulig kapasitet (MW) 100-300
 • Totalt areal (km2) 260
 • Areal innenfor aktuelt havdyp (km2) 127
 • Dybde (m) 23-70
 • Gjennomsnittlig dybde (m) 54
 • Gjennomsnittlig vindhastighet (m/s) 8,8
 • Minste avstand til kyst (km) 14
 • Minste avstand til bygning (km) 14
 • Gjennomsnittlig signifikant bølgehøyde (m) 2,1
 • Høyeste signifikante 50-årsbølge (m) 14,1
 • Minste avstand til Hammerfest transformatorstasjon (km) 54
 • Antatt fullproduksjonstimer (timer/år) 3300
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.