PROSJEKTER

44 kilometer nye riksveier ga til sammen 28 minutters redusert reisetid i fjor

Sju veiprosjekter ga til sammen 44 kilometer nye riksveier i fjor. For trafikantene ga det redusert reisetid på til sammen 28 minutter.

Nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal reduserte reisetiden på 17 minutter da prosjektet sto ferdig i fjor.
Nye E39 mellom Svegatjørn og Rådal reduserte reisetiden på 17 minutter da prosjektet sto ferdig i fjor. Foto: Bjørn Olav Amundsen
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
12. mai 2023 - 13:20

Det er i årsrapporten for 2022 som Statens vegvesen har laget denne oversikten. Den 16 kilometer lange strekningen på E39 mellom Svegatjørn og Rådal ga en innkorting av reisetiden på 17 minutter. Mens nye E39 over Ørskogfjellet ikke ga kortere reisetid i det hele tatt.

Her er tallene for de sju riksveiprosjektene som åpnet for trafikk i 2022:

Veinr. /Strekning                                      Rute Fylke                     Antall km Redusert reisetid (min.)
E16 Eggemoen-Jevnaker-Olum  2b Viken 11,9 4
E16 Kvamskleiva 5c Innlandet 5,4 3,5
Rv. 580 Sandslikrysset 4a Vestland 0,63 0
E39 Svegatjørn-Rådal 4a Vestland 15,9 17
Rv. 5 Kjøsnesfjorden 5c Vestland 7 1
E39 Ørskogfjellet 4b Møre og Romsdal 2,7 0
E6 Ballangen sentrum 8a Nordland 1,2 3
SUM     44,73 28,5


Virkningen av disse nye strekningene er beregnet å gi en kommende årlig gjennomsnittlig reduksjon med til sammen 1,33 drepte og hardt skadde. 

Store tall

Statens vegvesen er en av de største offentlig innkjøperne i Norge, og hvert år foretar etaten innkjøp for over 30 milliarder kroner.

Kontrakter med eksterne samarbeidspartnere utgjør om lag 80 prosent av budsjettet og Statens vegvesen gjennomfører mellom 700-800 anskaffelsesprosesser i løpet av et år. 

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland <i>Foto:  Statens vegvesen</i>
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Foto:  Statens vegvesen

– Vi har god måloppnåelse på flere områder og solid kostnadskontroll i vår virksomhet. Dette på tross av turbulente rammebetingelser - som post-pandemi, Ukraina-krigen, strømkrisen og kraftig prisvekst. Differansen mellom inflasjonsjustert budsjett og faktisk prisutvikling er betydelig og har redusert vårt handlingsrom. Eksempelvis er vedlikeholdsetterslepet negativt påvirket. Totalt ble det åpnet 45 km ny vei i 2022, skriver vegdirektør Ingrid Dahl Hovlag i sitt forord til årsrapporten.

Andre utvalgte nøkkeltall 2022:

Administrative nøkkeltall  DFØ1 2020 2021 2022
Antall ansatte 4 7962  4 923 4 909
Antall utførte årsverk 4 615 4 540 4 649
Samlet tildeling post 01-99 (mill.kr)  39 141 39 597 38 111
Utnyttelsesgrad post 01-29 96,9 % 97,4 % 99,2 %
Driftsutgifter (mill. kr) 31 100 30 702 32 733
Lønnsandel av driftsutgifter 13,5 % 13,4 % 12,9 %
Lønnsutgifter pr. årsverk (1 000- kr) 912 905 910
Total omsetning (mill. kr) 38 548 39 767 41 244
Lønnsandel av total omsetning 10,9 % 10,3 % 10,3 %
Konsulentandel av total omsetning 6,8 % 7,1 %3  7,2 %

 1) Administrative nøkkeltall er definert i DFØ Veiledningsnotat – Årsrapport for statlige virksomheter
2) Nedgangen i antall ansatte må ses i sammenheng med avvikling av sams veiadministrasjon fra 2020
3) Rapportering av konsulentutgifter er endret fra tidligere årsrapporter ved at innleie av vikarer og kjøp av tjenester ikke er inkludert i konsulentutgifter

   
  
   
   
   
   
 
  
 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.