40 vil bli ledere for fag, teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet

Mange interne søkere til lederjobb i Oljedirektoratet.

40 vil bli ledere for fag, teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet
Torgeir Stordal er direktør for fag, teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet. Nå skal han ansette ledere som skal rapportere til ham. Montasje: Tommy Ellingsen/ Karriere360

I sommer ble Torgeir Stordal ansatt som direktør for fag, teknologi og sameksistens i Oljedirektoratet, som følge av en lovpålagt organisasjonsendring.