40 millioner til fornybar energi i landbruket

Regjeringen vil gi 40 millioner ekstra til Bionova til investeringer i fornybar energi i landbruket.

Regjeringen vil gi mer til fornybar energi i landbruket.
Regjeringen vil gi mer til fornybar energi i landbruket. Foto: Colourbox

10 mill til kunnskap om reindrift

Regjeiringen vil også gi 10 millioner kroner til å styrke kompetansen inne arealforvaltningen innen reindriften og få mer kunnskap om planleggings- og utbyggingssaker.

– Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for gode prosesser og avveninger i ulike typer arealbruk. Bedre kunnskaper og felles forståelse av utfordringene er konfliktdempende i seg selv, sier Borch.

Les også

Les mer om: