40,7 Enova-millioner til fjernvarme

40,7 Enova-millioner til  fjernvarme
DYRE INVESTERINGER: De siste åtte årene har Enova støttet fornybar varme med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme. Bilde: Mona Sprenger

I følge Enovas pressemelding vil prosjektene kunne spare miljøet for utslipp av 18.200 tonn CO2 per år.

– Viktig bidrag

Totalt er det åtte ulike prosjekt som får tilsagn som støtte til utvidelse av fjernvarmenettet. Enova har vurdert prosjektene ut fra kriteriene om høy leveringskapasitet per krone.

– Enova har stort fokus på utviklingen av fjernvarme i Norge. Fortsatt er det slik at mange bygg har olje som oppvarmingskilde. Utbygging og videreutvikling av fjernvarme basert på fornybare energikilder er et viktig bidrag til å få ned CO2-utslippene. Samtidig styrkes også forsyningssikkerheten for energi, sier Helle Grønli områdeleder for varme i Enova.

2,6 milliarder

Enova har til nå støttet utbygging av fjernvarme i 19 av de 20 største byene i Norge.

– Videreutvikling av eksisterende fjernvarmeanlegg vil være en sentral oppgave for Enova. Samtidig ser vi at utvidelse av nettet i de største befolkingssentrene i noen tilfeller er lønnsomt selv uten støtte fra Enova, sier Helle Grønli.

De siste åtte årene har Enova støttet fornybar varme med 2,6 milliarder kroner. Dette er tilskudd som i sin tur vil utløse investeringer tilsvarende 13,2 milliarder kroner og 5,2 TWh fornybar varme.