BYGG

40.000 jobber i fare i bygg og anlegg

Resultatet av pandemien kan bli en omsetningssvikt på 25 milliarder kroner for bygg og anlegg. Det viktigste mottiltaket er enhetlige nasjonale retningslinjer.

En samlet bygge-, anleggs- og eiendomsnæring frykter at lokale restriksjoner kan stanse prosjekter og ber regjeringen ta grep. Her fra byggingen av Follobanen.
En samlet bygge-, anleggs- og eiendomsnæring frykter at lokale restriksjoner kan stanse prosjekter og ber regjeringen ta grep. Her fra byggingen av Follobanen. Foto: Mari Gisvold Solberg

Hele 39 aktører i norsk bygge- og anleggsnæring har sammen utarbeidet et krisedokument som beskriver situasjonen og foreslår tiltak knyttet til pandemien.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.