Riksveiene sliter med etterslepet. De siste seks årene har over 400 kilometer med vei hvert år blitt "nedgradert" til kategoriene "dårlig" og "svært dårlig".

4 av 10 meter riksvei er dårlig

  • Bygg

I 2002 ble 8.500 kilometer riksvei klassifisert som "dårlig" eller "svært dårlig" av Statens vegvesen.

I dag har tallet steget til 11.400 kilometer, en økning på over 400 kilometer i året, skriver Bergens Tidende.

40 %

Det gjør at omtrent 40 % av de drøyt 27.000 kilometerne med riksvei i Norge er av dårlig standard, og fra nyttår er det fylkene som tar over ansvaret for disse veiene.

I fjor behøvde riksveiene 1,3 milliarder for at ikke totalstandarden skulle gå ned - det ble brukt 900 millioner.

Verre med Navarsete

Ifølge Vegvesenet selv er etterslepet nå på nærmere 18 milliarder kroner.

Statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet innrømmer at standarden er blitt dårligere med Liv Signe Navarsete som samferdselsminister.

– Vedlikeholdet har vært dårlig gjennom lang tid. Når vedlikeholdsnivået faller under et visst nivå, gjør det kostnadene ved å ta igjen det forsømte enda større, sier Lahnstein til avisen.