OLJE OG GASS

350 000 timer etter skjema

MANGLER STYRING: Etterslepet av vedlikehold på Oseberg feltsenter er kommet opp I 350 000 arbeidstimer. Ptil mener Statoil ikke har kontroll.
MANGLER STYRING: Etterslepet av vedlikehold på Oseberg feltsenter er kommet opp I 350 000 arbeidstimer. Ptil mener Statoil ikke har kontroll.Bilde: Terje S. Knutsen/Hydro
Ole K. Helgesen
13. juli 2011 - 08:32

Syv avvik

Tilsynet avdekket mangelfull oppfylling av regelverkskrav til vedlikeholdsstyring. De av observasjonene som er karakterisert som avvik er:

 • måleparametere og indikatorer
 • oppfølging av systemer og utstyr
 • klassifisering av systemer og utstyr
 • vedlikeholdsprogram
 • avviksbehandling
 • dokumentering
 • informasjons- og kommunikasjonssystemer


Krav fra Stortinget

 • I Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) står det at myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlike-hold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten.
 • Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell.


Sikkerhetskritisk utstyr mangler vedlikeholdsprogram. De ansatte på plattformen vet ikke hvordan de skal klassifisere utstyret.

Og den ansvarlige for anleggsintegritet kunne ikke dokumentere innretningenes tekniske integritet.

Tilsyn

Statoil får massiv kritikk for dårlig vedlikeholdsstyring etter at Ptil har ført tilsyn på fire olje- og gassinstallasjoner på sokkelen.

Tilsynet avslører at selskapet ikke klarer å redegjøre for hvordan mengden utestående arbeid overvåkes og følges opp.

– Slik vedlikeholdsstyringen framstår, er det vanskelig å danne seg et bilde av risiko som beslutningsunderlag, hvor stort vedlikeholdsbehovet er og hvor mye ressurser det krever, skriver Ptil i sin tilsynsrapport.

Enormt etterslep

På tidspunktet for tilsynet (april 2011) var totalt utestående arbeid på installasjonene massivt:

 • Oseberg feltsenter ca. 350 000 timer utestående
 • Brage ca. 70 000 timer utestående
 • Heimdal ca. 65 000 timer utestående
 • Grane ca. 30 000 timer utestående


– Fokus på etterslepet Statoils informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. (FOTO: Jørgen Skjelsbæk) Jörgen Skjelsbæk

– Fokus på etterslepet

Statoils informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. sier selskapet vil gjennomgå rapporten grundig og komme med sitt svar innen tidsfristen gitt av Ptil.

– Vi har sterkt fokus på reduksjon av etterslepet i vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. Og det siste året har vi redusert det totale etterslepet for Statoils installasjoner fra 37.400 til 13.300 arbeidstimer. Dette arbeidet vil vi videreføre. Vi vil også gjennomgå rapporten fra Ptil grundig for å identifisere tiltak for en videre forbedring av styringen av vedlikeholdet.

– Mangelfullt bilde

Reduksjonen i etterslept Linbæk viser til gjelder bare én av tre kategorier sikkerhetskritisk utstyr. Ptil viser til at Statoil rapporterer utestående arbeidsmasse kun for utvalgt sikkerhetskritisk utstyr med høy feilgradering. Tilsynet mener dette gir et mangelfullt bilde av Statoils vedlikeholdsstyring.

– Tilsynet viste at Statoil i stor grad vektlegger utstyr som er definert som ”utvalgt sikkerhetskritisk” og har fått høy prioritet for utførelse av vedlikehold. Dette utgjør imidlertid en svært liten del av totalen, skriver tilsynet.Prioritert rekkefølge

Lindbæk hevder Statoil har oversikt over vedlikeholdsbehovet.

– Vedlikeholdsoppgavene på sokkelen er kartlagt, vurdert og planlagt gjennomført slik at sikkerheten til en hver tid ivaretas. Arbeidet utføres i prioritert rekkefølge.

– Får også etterslepet på mindre sikkerhetskritisk utstyr prioritet i Statoil?

– Ja, vi har definitivt også fokus på å gjennomføre de øvrige vedlikeholdsoppgavene som er kartlagt og vurdert i henhold til plan, sier han.Sikkerhetsrisiko

I tilsynsrapporten bestrider imidlertid tilsynet at Statoil klarer å vurdere eventuelle sikkerhetsutfordringer.

– Etter vår vurdering har ikke Statoil et system for å sikre at uprioriterte og lavt prioriterte arbeidsordrer blir gjennomgått for å vurdere eventuelle endringer i feilgradering basert på feilmekanisme under utvikling. Sikkerhetskritisk utstyr med feil som er lagt som uprioriterte og lavt prioriterte jobber, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko hvis feilene får utvikle seg uten å bli fanget opp, står det i rapporten.

Fagdirektør Øyvind Tuntland i Ptil skriver i en e-post til Teknisk Ukeblad at tilsynet har gitt Statoil frist til 12. september med å gi tilbakemelding på forholdene omtalt i rapporten.

– Vi ønsker ikke å gi uttrykk for eventuelle reaksjoner ovenfor Statoil før vi har mottatt svar på rapporten fra Statoil, skriver han.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.