345 millioner til tunneler

Raset i Hanekleivtunnelen.
Raset i Hanekleivtunnelen. (Bilde: Vegvesenet)
  • Motor

I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem tirsdag, kommer det frem at staten skal bruke 345 ekstramillioner på tunnelsikring.

Bruker mer

Pengene skal brukes på den rasrammede Hanekleivtunnelen og andre tunneler i Vestfold.

Tunnelsikring blir dermed prioritert i budsjettet, som er 3,2 milliarder større enn rammen for statsbudsjettet fra i fjor.

47 millioner skal bevilges for å stimulere til bedre kollektivtrafikk i Norges storbyer. Midlene går til belønningsordningen for kollektivtransporten.

15 millioner går dessuten til gang- og sykkelveier.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå