ARBEIDSLIV

300 Abelia-medlemmer

- Medlemstallet har steget kontinuerlig og bare siden 1. september har 23 bedrifter meldt seg inn, sier administrerende direktør Paul Chaffey.

Blant de sist innmeldte i Abelia er Leiv Eriksson Nyfotek, Agderforskning, Forskningsparken i Tromsø, Powel Gemini, Powel eServe, Vestfold Butikkdata, Easy Connect og Magenta News.

Det er ulike årsaker til at bedriftene velger Abelia-medlemskap. Noen legger mest vekt på muligheten til fritt å ringe og avklare arbeidsgiverspørsmål med Abelias advokater, som er spesialister i arbeidsrett.

Medlemskap kan fort bety mange kroner spart i advokathonorarer.

Andre bedrifter er mer opptatt av muligheten til å påvirke viktige næringspolitiske saker for bedriften og bransjen. Medlemmene har dessuten tilgang til nyttige møteplasser, prosjekter og fagaktiviteter.

-For mange er det viktigste å kunne møte konkurrenter og kunder, gjerne også potensielt nye kunder, på konferanser og prosjekter i regi av Abelia, sier Chaffey.