25. konsesjonsrunde: Lyser ut 125 nye blokker i Barentshavet

Flere av blokkene ligger helt nord mot iskanten og helt sør mot finnmarkskysten.

25. konsesjonsrunde: Lyser ut 125 nye blokker i Barentshavet
Regjeringen lyser ut 125 nye blokker i Barentshavet i 25. konsesjonsrunde. Flere blokker ligger helt nord mot iskanten. Illustrasjon: Oljedirektoratet

Olje- og energidepartementet (OED) melder i dag at de har lyst ut 25. konsesjonsrunde, hvor oljeselskapene kan søke på en rekke nye områder i Norskehavet og Barentshavet.