BYGG

25 EU-millioner skal gjøre norsk solcelle-takstein penere og smartere

Skal tekke 14.000 bygninger med energiproduserende takstein innen 2027.

Solcelle-taksteinen til Skarpnes er allerede lagt på en del hytter og hus.
Solcelle-taksteinen til Skarpnes er allerede lagt på en del hytter og hus. Foto: Autarq

Nullutslippsbygg og energieffektivisering er en del av EUs klimastrategi. Bedre isolasjon kombinert med solceller skal gjøre at bygningsmassen kan forsyne kraftnettet med strøm snarere enn å tappe det. Aller helst skal solcellene integreres i byggematerialene, slik at estetikken bevares, og slik at man unngår den ekstra materialbruken som solceller på stativ medfører.