NYHETSBREV

2015 – et utfordrende år?

Året vi nylig la bak oss har vært et kontrastenes år. Man har lest om optimisme og pessimisme i media. Noen bransjer har opplevd vekst, andre har opplevd nedgang. Vil vi oppleve det samme i 2015?

Lars Annfinn EkornsæterLars Annfinn EkornsæterLars Annfinn Ekornsæter
26. jan. 2015 - 07:00

Når man ser tilbake på året, er det særlig én bransje det var vært fokusert mye på når det gjelder status og framtidsutsikter: Olje- og gassbransjen. Oljepris og satsingsområder er noen av stikkordene som er blitt nevnt i debattene og diskusjonene som har pågått både i fagmiljøet og i media. Og det er åpenbart hvorfor mange er opptatt av dette.

Usikkerhet og urolighet

Denne bransjen er selve lokomotivet i norsk industri. Det er her de store inntektene er blitt generert siden 1970-tallet. Som følge av synkende oljepris, økte kostnader og usikkerhet rundt satsing på nye store felt, begynner man å undres om eventyret kanskje går mot slutten. Det er dyrt å øke utvinningsgraden på eksisterende felt, og det er kostnadskrevende å etablere nye felt. Situasjonen blir ikke bedre av at en rekke oljeserviceselskaper har måttet permittere på grunn av lavere aktivitet i bransjen. Uroen finner man igjen både blant operatørene, leverandørene og underleverandørene.

Vi bør være såpass realistiske at vi forbereder oss på at dette kan komme til å prege også 2015. Selv om det kommer gode nyheter fra en rekke enkeltprosjekter og enkeltbedrifter, tror vi at bransjen sett under ett må påregne usikkerhet og urolighet også i tiden fremover. Vi må dessuten ta inn over oss at vi er en del av en global virksomhet, og at det dermed ikke kun er opp til oss å snu trenden.

Les om: – Automatisering er selve limet i hele konseptet

Nye markeder åpner seg

Selv om det er mye fokus på nedgangstider og nedjusterte forventninger, skjer det enormt mye spennende. For eksempel undervannsproduksjon i olje- og gassindustrien, der man er i ferd med å utvikle subsea-fabrikker. Det skjer også mye innen bruk av autonomi, og i prosess- og stykkvareindustrien der robotiseringen er i full gang. NFA som automatiseringsforening ser at det forskes og utvikles stadig nye teknologiske løsninger som implementeres av industrien. Det tas i bruk teknologi i nye virksomhetsområder som tradisjonelt har vært konservative på dette området. Det åpner seg stadig nye markeder, både nasjonalt og internasjonalt.

NFA skal være en bidragsyter for denne utviklingen, gjennom å være en pådriver og samarbeidspartner – og ikke minst gjennom funksjonen som interesseorganisasjonen for automatiseringsfaget. For NFAs del har 2014 også vært et kontrastenes år. Noen arrangementer har lavere deltakelse, mens andre har hatt en oppgang. Aktiviteten vår har vært på samme nivå som i rekordåret 2013, men vi registrerer at deltakelsen på kurs og konferanser totalt sett har falt det siste året.

Les om: Hyllevarer til havbunnen?

Økt bruk av automatisering

Kompetanseutvikling er viktig også i tider preget av kostnadskutt, innsparinger og nedbemanninger. Gjennom faglige kurs og konferanser skapes det viktige møteplasser for industrien og utdannings- og forskningsinstitusjoner. NFA har som mål å opprettholde aktivitetsnivået i 2015, og ser ikke bort fra at aktivitetene vil øke. Det gjelder å være innovative, nyskapende og forberedt på omstilling. Det samme gjelder for teknologiselskapene. Mange bedrifter leverer i dag produkter og tjenester til olje- og gassindustrien. For å møte fremtiden på en bærekraftig måte kan det være smart å tenke tanken på om den teknologien man i dag leverer og bruker kan benyttes innenfor helt andre virksomhetsområder. For det finnes flere områder hvor økt bruk av automatisering vil gi samfunnsmessig gevinst. Ser vi på offentlig sektor er graden av automatiserte løsninger liten, og viljen til å ta i bruk eksisterende teknologi synes tilsvarende liten. Over hele landet ser vi at det dannes ulike næringsklynger og nettverk. Her skapes det mange spennende allianser mellom næringsliv, utdanning og forskning innen ulike teknologigrener, og det utvikles innovative løsninger som er viktige for den fremtidige industrien. Det å lære av hverandre på tvers av virksomhetsområder, utveksle erfaring og kompetanse og skape nye vekstmuligheter er i tråd med NFAs misjon og målsetting.

Les om: Innsikt i automatiseringsfeltet fra Einar Bråthen  

Artikkelforfatter Lars Anfinn Ekornsæter, administrerende direktør NFA
Artikkelforfatter Lars Anfinn Ekornsæter, administrerende direktør NFA

Få øynene opp

Automatisering skrev nylig om en god automatiseringshistorie på sin nettside: På Åndalsnes ligger en mindre norsk industribedrift som tilbyr svaret på det stadig gjentatte spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljen. Plasto er en bedrift som sprøytestøper plastdeler. De har utkonkurrert en kinesisk produsent, og vant på pris og ytelse for produkter til fiskeoppdrett. Administrerende direktør Lars Stenerud mener det er to viktige faktorer bak suksessen. Det ene er å kunne levere produkter basert på kunnskap og forskningsbasert innovasjon, det andre er moderne og automatisert produksjon. Stenerud mener norsk industri må få øynene opp for hvor viktig høyt automatisert produksjon er for konkurransekraften.

Les: Danker ut kineserne

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.