INDUSTRI

20 milliarder til industrikraft

Bare uker før valget lover statsminister Jens Stoltenberg 20 milliarder til sikring av langsiktige kraftavtaler.
Bare uker før valget lover statsminister Jens Stoltenberg 20 milliarder til sikring av langsiktige kraftavtaler. Bilde: Scanpix
Camilla Aadland
21. aug. 2009 - 12:44

Etter utallige oppfordringer fra industrien kommer regjeringen nå med en statlig garantiordning for kjøp av kraft på langsiktige vilkår i kraftintensiv industri. Ordningen vil ha en ramme på 20 milliarder kroner, og skal med i statsbudsjettet for neste år.

– Den nye garantiordningen vil sikre arbeidsplasser i industrien. Med dette har vi fått en god ny ordning som bidrar til langsiktige kraftkontrakter, sier statsminister Jens Stoltenberg i en pressemelding.Nye investeringer

Industrien har påpekt at det er vanskelig å inngå lange kraftavtaler i markedet i dag, blant annet fordi det er vanskelig å skaffe nødvendig, langsiktig finansiering i markedet.

– En statlig garantiordning av dette omfanget vil bidra til investeringer og verdiskaping i norsk industri over hele landet, kommenterer olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.Soria Moria

I Soria Moria-erklæringen lovet den rødgrønne regjeringen å etablere et nytt industrikraftregime. Bare uker før nytt valg mener de at de har oppfylt dette.

– Med den nye garantiordningen får vi på plass den siste byggesteinen i et nytt industrikraftregime. Vi innfrir nå enda en målsetting i Soria Moria-erklæringen, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.Minst syv år

Ordningen skal forbeholdes kraftintensiv industri innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller og som samtidig har et årlig kraftforbruk på minimum 10 GWh. Garantier skal kun gis til kraftavtaler med en varighet på minst syv år.

I tråd med EØS-reglene kan garantien maksimalt dekke 80 prosent av verdien på kontrakten.

Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK) skal forvalte ordningen.

Planen er at den innkjøpte kraften, sammen med andre eiendeler, skal kunne stilles som sikkerhet for garantien. Ordningen vil bli notifisert til ESA før etablering.

Les mer om: