INDUSTRI

20 krisemilliarder

De sprer 20 milliarder utover det ganske land, statsminister Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen.
De sprer 20 milliarder utover det ganske land, statsminister Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen. Bilde: Scanpix

Regjeringens tiltakspakke har en ramme på 20 milliarder kroner.

Vei og bane3,3 milliarder kroner kommer som skattelette for næringslivet.

6,4 milliarder kroner går til kommunene, mens vei og jernbane blir tilgodesett med 3,65 milliarder.

– Samferdselstiltakene vil sikre at flere hender og maskiner raskt kommer i arbeid. Samtidig får vi rustet opp vei og jernbane for å få tryggere, mer miljøvennlig og effektiv transport for folk og næringsliv i hele landet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Kommunemilliarder

Av den økte kommuneoverføringen på 6,4 milliarder kroner er 4 milliarder kroner ekstraordinære vedlikeholdsmidler. De frie inntektene øker med 2 milliarder kroner.

Nærings- og handelsdepartementets iverksetter tiltak for totalt om lag 4,7 milliarder kroner.

Mer kapital til industrien

– Ved å legge til rette for mer forskning og innovasjon nå kan vi bidra til at norsk næringsliv kommer styrket ut av krisen. Fornyelse og omstilling er viktig for økonomisk vekst, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad.

Regjeringen vil dempe problemene i kapitalmarkedene ved å øke næringslivets tilgang til lån og garantier.

Innovasjon Norge får økte låne- og garantirammer på 880 millioner kroner. Selskapet får også 470 millioner kroner i økte tilskudd, inkludert en ny etablererstipendordning på 150 millioner kroner.

Det statlige forvaltningsselskapet Argentum tilføres to milliarder kroner – penger som via aktive eierfond skal investeres i små og mellomstore selskaper.

Skattefunn og skattelette

Blant de konkrete tiltakene regjeringen foreslår er en konjunkturavhengig skattelette gjennom en midlertidig adgang til å tilbakeføre selskapsunderskudd i 2008 og 2009 mot beskattet overskudd de to foregående årene.

Regjeringen foreslår også å styrke Skattefunn-ordningen gjennom å heve beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget for egenutført FoU fra 4 til 5,5 mill. kroner og for innkjøpt FoU fra 8 til 11 mill. kroner.

Høyere beløpsgrenser kan bidra til at noen flere prosjekter blir gjennomført og at noen FoU-prosjekter blir gjennomført raskere enn ellers planlagt.

Dropper konkrete forslag

Flere forslag har blitt veiet og funnet for lett: Redusert arbeidsgiveravgift mener regjeringen neppe vil være det mest treffsikre tiltaket sett i forhold til den store provenyvirkningen.

Økte avskrivningssatser for maskiner, som blant andre Norsk Industri har foreslått som et varig tiltak, avvises også. Regjeringen mener det vil være vanskelig å gå tilbake på, og vil fastholde avskrivingssatser som følge verdifallet på kapitalen.

Opposisjonen har foreslått et konjunkturfond for bedriftene, men regjeringen mener sitt eget forslag om tilbakeføring av underskudd er mer målrettet.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.