2,59 gram stopper romferga

2,59 gram stopper romferga
Så lite skal til for å stoppe ei romferge på flere hundre tonn. Bilde: NASA

Isolasjonsbiten på 2,59 gram er godt under halvparten av grensen NASA har satt (5,9 gram) for en akseptabel avskalling av isolasjon.

Stykket stammer fra en brakett som holder en ledning som transporterer superkaldt flytende oksygen til romfergas maskin fra den eksterne brennstofftanken.

Først sprekk

Noe tidligere, etter at oppskytningen var utsatt to ganger på grunn av dårlig vær, oppdaget teknikerne en sprekk i isolasjonen, som altså deretter skallet av en liten bit.

Sprekken, og den påfølgende avskallingen, antas å være forårsaket av de to utsettelsene.

Avkjøling og oppvarming av området rundt tanken har ført til kondesn og isdabbelse, som har småskadet isolasjonen.