ARKIVNYHETER

2,5 km fire-feltsveg i Stjørdal er utlyst

Ny E 6, markert med dobbel gul linje, må være kjørbar senest 15. november 2013. 
Ill.: Statens Vegvesen
Ny E 6, markert med dobbel gul linje, må være kjørbar senest 15. november 2013. Ill.: Statens Vegvesen
31. aug. 2011 - 14:42

Den nye fire-feltsvegen går mellom Havnekrysset og Kvithammar i Stjørdal kommune. På strekning på noen hundre meter i hver ende av parsellen skal den nye vegen følge traséen til nåværende E 6, for øvrig går den utenom. Strekningen som får helt ny trasé er knapt to kilometer lang.

Like sør for Kvithammar skal E 6 møte fylkesveg 38 i et nytt et to-planskryss. En bru over E 6 inngår i krysset. Ytterligere to overgangsbruer og to parallelle bruer i veglinjen inngår i prosjektet. Alle bruene blir ca. 50 meter lange. De parallelle bruene går over Gråelva. Nåværende bru over elva blir revet.

Entreprisen omfatter også anlegg av en rasteplass, 1500 meter lokalveger og 2100 meter gang-/sykkelveg og fortau, pluss støyskjerming, grøntarbeid og omlegging av kabler og ledninger.

For å redusere støybelastningen og for å unngå at overgangsbruene blir for høye, har Vegvesenet lagt ny E 6 lavt i terrenget. Det blir derfor et masseoverskudd på rundt 100 000 kbm.

Entreprenørarbeidet på strekningen Havnekrysset-Kvithammar vil koste mellom 110 og 130 millioner kroner, i følge Vegvesenets overslag.

I juni 2014 må alt arbeid i forbindelse med den nye fire-feltsvegen være avsluttet. Når den kan åpnes for trafikk, er foreløpig usikkert. Entreprenørene konkurrerer ikke bare på pris, dato for trafikkpåsetting blir også vurdert. Det må skje mellom 15. august og 15. desember 2013. Hvis noen vil gjøre vegen kjørbar før 15. august, er det full anledning til det, men det gis ingen bonus for det.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.