SYKKELSTAMVEI

2,4 km med ny sykkelstamvei skal bygges i Bergen

Og det kommer til å ta minst to, ja, kanskje nærmere tre år.

Modell av ny sykkelvei forbi Reperbanen.
Modell av ny sykkelvei forbi Reperbanen. Illustrasjon: Statens vegvesen
26. juni 2023 - 13:30

Vegvesenet er nå ute med en konkurranse for å bygge nye deler av E39 Sykkelstamvei Bergen. I alt består den av åtte delstrekninger fra Flesland i sør til Vågsbotn i Nord.

Denne kontrakten omfatter bygging av to delstrekninger langs fylkesvei 577 nord for Bergen sentrum:

  • 6b Bradbenken-Sandvikstorget
  • 6c Sandvikstorget-Glass Knag

I prosjektporteføljen for det såkalte Miljøløftet for Bergensområdet for 2022 hadde strekning 6b en styringsramme på 68,6 millioner 2022-kroner, mens 6c lå på 75,9 millioner kroner.

Sykkelveien som nå skal bygges ut i nordre del av Bergen.  <i>Illustrasjon:  Statens vegvesen</i>
Sykkelveien som nå skal bygges ut i nordre del av Bergen.  Illustrasjon:  Statens vegvesen

Hele strekningen er 2,4 kilometer lang, starter ved Bradbenken i kryss mot Sandbrogaten, passerer gjennom Skuteviken og Sandviken, gjennom Gjensidigekrysset og avsluttes ved ramper til/fra E39 ved Glass Knag.

Første del, fra Bradbenken til bussholdeplassen ved Ludebryggen, handler mest om overflatearbeider. I tillegg blir det noen nye hjelpesluk, og to bussholdeplasser skal oppgraderes for fylket. Dagens veilys skal beholdes der det er mulig.

Deretter blir det mer omfattende anleggsarbeid nordover. Langs Reperbanen skal den nye sykkelstamveien senkes med en meter eller så i forhold til dagens kjørebane. Dermed trengs det ny støttemur med betongrekkverk og glasskjerm på toppen. Reperbanen er vernet, og skal få nye støtter og beslag som hindrer vanninntrenging, samt belysning av fasaden. Nye overvanns- og VA-ledninger skal på plass, og eksisterende kabler skal legges om.

Tre nye rør med en meters diameter skal krysse fylkesveien i 4,5 meter dype grøfter, og det blir sprengning eller pigging for de dypeste grøftene. Et nytt utløp for overvann trengs også. Langs Sandviksveien mot Glass Knag skal det bygges to mindre fortau langs kommunal vei.

Prosjektet er modellbasert med supplerende tegninger.

Noe av det som skal bygges i dette prosjektet:

  • 1330 meter sykkelvei med fortau
  • 310 meter sykkelvei
  • 180 meter fortau
  • 450 meter gang- og sykkelvei (blandet areal)
  • Ombygging og signalregulering av flere kryss og kryssinger
  • 540 meter med støttemurer i betong
  • Tilpassing av fylkesveiens geometri, avkjørsler og kryss

Anleggsområdet ligger altså langs fylkesvei 577 rett nord for Bergen sentrum. Byggherren understreker at all massetransport inn og ut av anlegget skal skje via E39, enten gjennom Fløyfjellstunellene eller til/fra Åsane. Kjøring gjennom Bergen sentrum skal unngås så langt det lar seg gjøre.

Sluttdato er satt til 30. juni 2026, men det finnes flere delfrister.

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og byggherren akter å plukke ut minst tre kvalifiserte entreprenører å forhandle med.

Frist for å melde seg på til kvalifisering i denne konkurransen er 25. august.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.