2,2 milliarder til næringsrettet forskning

2,2 milliarder til næringsrettet forskning
FÅR MIDLE: Triond Giske får fortsatt midler til å støtte næringsrettet forskning. Bilde: Øyvind Lie

– Forskning og utvikling er en av de viktigste drivkreftene for økonomisk vekst, verdiskaping og samfunnsutvikling. Det er derfor regjeringen prioriterer å stimulere til sterk forskningsinnsats i norske bedrifter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske i en pressemelding.

I forslag til budsjett for 2012 viderefører Regjeringen høy forskningsaktivitet på områder der Norge har etablerte næringsmessige fortrinn, bl.a. innen maritim forskning. Regjeringen prioriterer også virkemidler der bedriftene selv er sentrale aktører, såkalt brukerstyrt forskning og forskerrekruttering til næringslivet.

Beholder BIA

Nærings- og handelsdepartementets forslag til bevilgning til brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), som er Forskningsrådets største program for å stimulere til økt forskningsinnsats i næringslivet, sikrer fortsatt høy aktivitet i ny utlysningsrunde av midler.

– Næringslivets behov står sentralt når det gjelder innretning og valg av forskningstema i de brukerstyrte prosjektene. Disse prosjektene har høy forsknings- og innovasjonsgrad og stort potensial for verdiskaping, sier Giske.

Mer til nanoteknologi

I budsjettforslaget foreslår Regjeringen økt forskningsinnsats innenfor bioteknologi og nanoteknologi over Nærings- og handelsdepartementets budsjett. Videre foreslås økt satsing på 10 mill. kroner til kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner. Bevilgningen gjøres over Norges forskningsråds program ”FORNY 2020”. Regjeringen prioriterer å videreføre bevilgningen til ordningen med forpliktende forsknings- og utviklingskontrakter mellom næringslivet og det offentlige. Støtten skal bidra til å utløse prosjekter som ellers ikke hadde blitt gjennomført, og frembringe nyheter til markedet. Nærings- og handelsdepartementets midler til Simula (Simula Research Laboratory) økes med 1 mill. kroner.

Les mer om: