2020 meter ny gang/sykkelveg: Lettere å gå øst for Glomma

2 020 meter gang/sykkelveg er tatt i bruk på Romerike. Strekningen går langs to fylkesveger mellom Aulifeltet og Haga stasjon i Nes kommune.

Barn fra Korsdalen barnehage prøver den nye gang/sykkelvegen i Nes kommune. Det er ingen tilfeldighet at de vender ryggen til fotografen. Barnehageansatte har fått beskjed fra høyeste hold om at barns ansikter ikke skal vises i media!
Barn fra Korsdalen barnehage prøver den nye gang/sykkelvegen i Nes kommune. Det er ingen tilfeldighet at de vender ryggen til fotografen. Barnehageansatte har fått beskjed fra høyeste hold om at barns ansikter ikke skal vises i media! Foto: Anders Haakonsen
Anders Haakonsen
5. des. 2018 - 07:50

Fylkesvegene som går langs østsiden av Glomma, har nr. 476 og 175. Her som mange andre steder på Romerike har det vært vanskelig å ta seg fram for egen kraft.

Gang/sykkelvegen er 3,5 meter bred. En 3 meter bred grøft skiller motorisert trafikk fra myke trafikanter. I grøften er det satt opp nye veglys som belyser både kjørebanen og gang/sykkelvegen. De gamle veglysene er fjernet.

 

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Offisiell åpning i går

Anleggsarbeidet er utført av NCC, som også har bygd om overvannsanlegget slik at det nå er lukket drenering. Dessuten er det lagt ned trekkerør og kummer for omlegging av tele- og kraftkabler. En del stikkrenner er skiftet ut.

Krysset mellom de to fylkesvegene er lagt om. Før ombyggingen møttes de i et T-kryss hvor fv 175 var gjennomgående. I det nye T-krysset er fv 476 gjennomgående med fv 175 nord for krysset. Fordelingen av trafikken på de to vegene er årsak til omleggingen.

Den offisielle åpningen fant sted 4. desember. Det var en svært enkel seremoni. Gang/sykkelvegen hadde da vært i bruk i noen uker.

 

Betydelig etterslep

Prosjektet er en slags totalentreprise. NCC har vært med på prosjekteringen av vannledninger og trekkerør, men g/s-vegens trasé var fastlagt da oppdraget ble utlyst. Det islandske selskapet Efla har utført planleggingen.

Det nye anlegget ligger mellom to strekninger hvor det var gang/sykkelveg på forhånd. Etter sammenkoblingen er det nå ca. 5 km sammenhengende gang/sykkelveg langs fv 476/175. Svært viktig for de berørte, men et beskjedent bidrag sett i sammenheng med det betydelige etterslepet når det gjelder tilbud til fotgjengere og syklister i denne regionen.

Kostnadsrammen er på 44,9 millioner 2019-kroner. Prognosene tyder på at utgiftene ikke vil gå ut over rammen.

Nes kommune og noen kabeleiere deltar i finansieringen, men det meste av utgiftene dekkes av Akershus fylkeskommune. Statens vegvesen har vært byggherre.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.