Nano-teknologien gjør det mulig å skreddersy katalysator. Ill. viser nanoteknologi og ikke den aktuelle katalysatoren. Ill: WWW.ORNL.GOV (Bilde: WWW.ORNL.GOV)

17 giga til nano

Representantenes hus i Kongressen godkjente denne uka å bruke 2,4 milliarder dollar (17 milliarder kroner) på forskning innen nanoteknologi.

Midlene vil bli kanalisert gjennom National Science Foundation, Department of Energy, Nasa, Environmental Protection Agency og National Institute of Standards and Technolog.

Ifølge siliconvalley.com anslår National Science Foundation (NSF) at verdensmarkedet for nanoteknologi om et tiår vil være tusen milliarder dollar.

NSF regner med at alle databrikker, halvparten av alle medisiner og halvparten av kjemiske katalysatorer vil komme fra komponenter basert på nanoteknologi.