16 TWh i årlig manko

Hvis tendensen fortsetter, vil forsyningssikkerheten bli så sårbar at det kan bli nødvendig med tiltak som selektiv utkobling og rasjonering.

Fortsatt stiger det samlede elforbruket. Et eventuelt tørrår vil ramme hardt med høye priser i hele Norden.

Planen til Nordel fremhever at en styrket energibalanse krever utbygging av mer produksjonskapasitet. Hvis det ikke skjer noe på dette feltet i Norden, blir vi mer avhengig av produksjonsressursene på kontinentet, i Baltikum og i Russland.

Ved en slik situasjon må også overføringskapasiteten til landene utenfor Norden bygges ut.