Batterifabrikk Freyr

1500 skal drifte gigafabrikken i Mo i Rana. Freyr må til Asia for å finne de rette hodene

Det vil være behov for å omskolere opp mot 1000 ingeniører i løpet av få år, dersom de planlagte batterifabrikkene i Norge blir en realitet, ifølge en av Norges fremste batterieksperter.

Freyr trenger en viss andel medarbeidere med erfaring med batteriproduksjon for å drifte de fire fabrikkene som planlegges i Mo i Rana, men denne kompetansen finnes det lite av i Norge.
Freyr trenger en viss andel medarbeidere med erfaring med batteriproduksjon for å drifte de fire fabrikkene som planlegges i Mo i Rana, men denne kompetansen finnes det lite av i Norge.

Det vil være behov for å omskolere opp mot 1000 ingeniører i løpet av få år, dersom de planlagte batterifabrikkene i Norge blir en realitet, ifølge en av Norges fremste batterieksperter.

Fire store batterifabrikker ligger på tegnebrettet i Norge, hver av dem med potensielt flere tusen ansatte. Aktørene snakker om at Norge kan bli en stor batterinasjon som kan bidra til å gjøre oss og resten av Europa mindre avhengige av import av batterier fra Asia når verden skal elektrifiseres.

Med unntak av Corvus i Bergen og Siemens i Trondheim, som produserer maritime batteriløsninger til offshore og skipsfarten, har Norge liten erfaring med batteriproduksjon. Hvis gigantplanene skal bli en realitet, hvor skal de nye batteriselskapene få tak i tusenvis av hoder med riktig kompetanse til å drive batterifabrikkene? 

– Det er ikke nok kompetanse i Norge til å bemanne denne industrien. Det er det ikke i Europa heller. Vi må være ydmyke for at dette er en ny industri, både i Norge og i verden for øvrig. Kompetansen må bygges over tid etter hvert som industrien bygges opp, sier nyslått konserndirektør for drift og administrerende direktør i Freyr Mo i Rana, Tove Nilsen Ljungqvist.

MÅ FINNE KRITISK KOMPETANSE: Tove Nilsen Ljungqvist er ny konserndirektør for drift, og har ansvaret for å bygge organisasjonen som skal drive fabrikkene i Freyr Mo i Rana. For å få tak i den ettertraktede batterikompetansen har Freyr hyret flere rekrutteringsselskaper. Her er hun på hjemmekontoret i Asker. Foto: Eirik Helland Urke

En avgjørende kompetanse

Ljungqvist er metallurg fra NTNU, kommer fra en EVP-rolle i industrikonsernet Moreld og har tidligere hatt flere toppleder- og lederstillinger i Agility Group, Hydro og Elkem. Selv har hun aldri satt sin fot innenfor en batterifabrikk. Nå har hun ansvar for å bygge opp en organisasjon som skal ta over og drifte Freyrs nye fabrikk for produksjon av litium-ion battericeller. 

Byggestart er 2022. I 2025 skal Freyr i Mo i Rana etter planen ha fire fabrikker oppe og gå med totalt opptil 1500 ansatte (se faktaboks).

Batterifabrikker på tegnebrettet

Det finnes et vell av ulike batteriprosjekter på gang i Norge, i tillegg til Freyr. Her er tre av dem:

  • Morrow Batteries vil etablere en gigantisk battericellefabrikk i Eyde Energipark i Arendal (32 GWh). Over 2000 ansatte. Eiere: Bjørn Rune Gjelsten, Agder Energi, Morrows ledelse og ansatte, og Frederic Hauge
  • Equinor, Norsk Hydro og Panasonic leter etter en tomt for å sette opp en gigantfabrikk, og over 100 tomteforslag har kommet inn. Cirka 2000 ansatte i første fase. Planlagt produksjonsstart 2025.
  • Beyonder produserer batterier basert på sagflis på Forus, og vil bygge en fullskala batterifabrikk i Stavanger-området med ambisjon om produksjon fra 2024. Rundt 500 ansatte + 150 ansatte i et FoU-senter. Gründer Svein Kvernstuen har fått med seg Equinor, DSD, Arendals Fossekompani og Must Invest.

I tillegg er det planer om fabrikker for produksjon av materialer til batteriproduksjon. Elkem vil for eksempel produsere anodegrafitt til elbilbatterier i Porsgrunn.

Freyr har så langt lyst ut en bråte stillinger. 30-50 nye medarbeidere skal jobbe med og i pilotanlegget som skal stå klart neste år. I industriparken finnes det fra før mye relevant kompetanse, men totalt sett trenger samfunnet mer industrikompetanse og spesielt batterikompetanse.

– Vi har fått mange relevante søkere til nå. Vi har likevel erkjent at vi må gjøre brede søk der det finnes batterikompetanse over hele verden. Vi har inngått avtaler med flere rekrutteringsbyråer og vi bruker også våre interne, sier Ljungqvist. 

Freyr har fått mange hundre søkere til stillingene, og mange medarbeidere er allerede ansatt. Freyr samarbeider med ulike forskningsmiljøer, som NTNU og Sintef, og har blant annet rekruttert mastergradsstudenter gjennom samarbeidet. Men majoriteten av søkerne mangler i all hovedsak en spisskompetanse som Freyr er nødt til å ha en viss kritisk masse av: erfaring med batteriproduksjon.

Ekspertisen skal altså hentes fra utlandet. Det har Norge god erfaring med fra før, påpeker Ljungqvist: – Da oljeindustrien startet på 70-tallet lærte vi av USA.

Kina, Sør-Korea og Japan

Batteri-ekspertisen befinner seg i Asia, bekrefter professor og faggruppeleder for NTNUs batterisatsing, Odne Stokke Burheim. Han har ledet mange store forskningsprosjekter og har jevnlig kontakt med aktører som jobber for å realisere de store batteriprosjektene i Norge.

I 2020 etablerte NTNU et nytt batterilaboratorium hvor det er mulig å teste opp til 30 battericeller samtidig, tilrettelagt for forskere og studenter. Her samarbeider NTNUs batteriteam blant annet med Freyr, Beyonder, Hydro og Equinor, om å få ned energibruken i batteriproduksjonen.

– For å finne folk som er vant til å drifte batterimaskiner må man lete utenfor Norge, kanskje særlig i land i Asia, som Kina, Sør-Korea og Japan. Dette er moderne mennesker som reiser verden rundt og jobber. Mange av dem som er rekruttert til Morrow, Beyonder og Freyr har jobbet med lignende prosjekter internasjonalt, sier Burheim.

Professoren har skrevet en fagbok om energilagring som brukes internasjonalt, og går for å være en av Norges fremste batterieksperter.

–  Majoriteten av erfaringen med å drifte batteriproduksjon ligger i dag i Asia, men kompetansen finnes absolutt også i Europa, hvor flere universiteter bygger egne pilotanlegg. Kompetansen og infrastrukturen er også sterkt voksende her på NTNU. 

Kompetansen på batterier øker i Norge: Her er NTNU-professor Odne Stokke Burheim i NTNUs nye batterilab, hvor han og resten av batteriteamet samarbeider med aktører som Freyr, Beyonder, Hydro og Equinor. Foto: Maren Agdestein/NTNU
Les også

Rekrutterer eksperter fra elbilindustrien

Freyr har allerede rekruttert nøkkelkompetanse fra Asia. Teknologidirektør Ryuta Kawaguchi er hentet inn fra Dyson, hvor han ledet utviklingen av selskapets elbilbatterier. Japaneren startet karrieren i Toyota før han tilbrakte 15 år i Nissan. Her ledet han blant annet ingeniørteamet som utviklet batteripakken til Nissan Leaf. 

Kawaguchi har fått med seg Dyson-kollega og batteriekspert Koray Abatay, som skal lede arbeidet med å effektivisere produksjonen i Freys fabrikker. En av suksessfaktorene er at Freyr må lykkes med å presse batteriprisen ned uten at kvaliteten forringes. Flere stillinger er derfor øremerket «ressursplanlegging» og «operations of excellence», som dedikeres til å forbedre produksjonsprosessene. Eller som Ljungqvist formulerer det, de skal sørge for at Freyr blir «best i verden på batteriproduksjon med tanke på HMS, kvalitet, leveringsdyktighet og kostnader».

Freyr henter inn batterieksperter: Teknologidirektør Ryuta Kawaguchi ledet teamet som utviklet batteripakken til Nissan Leaf. Nå er han teknologidirektør i Freyr. Her i Mo industripark sammen med direktør for eiendomsutvikling i parken, Jan Gabor. Foto: Freyr battery

Den voksende batteriindustrien blir et kappløp om å være mest effektiv. Vi skal ha gode, smidige produksjonsprosesser, sier Ljungqvist.

– Blir det et problem dersom 3-4 batteriaktører skal rekruttere opp mot 10.000 ansatte til flere store batterifabrikker i Norge i årene som kommer?

– Jeg tror det er naivt å tenke at det skal gå på skinner, men jeg vil heller karakterisere det som en utfordring enn et problem. Vi skal ikke ansette 1500 folk over natta. Annen industri nedbemanner kraftig, og batteriindustrien kan være med i omstillings- og dekarboniseringsprosessen som norsk industri står overfor, sier Ljungqvist.

Freyr og andre batteriaktører mener Norge har et svært godt utgangspunkt fordi mye av grunnkompetansen allerede er her. Kompetansen i den norske prosessindustrien kan til en viss grad omsettes til batteriindustrien ved hjelp av omskolering og etterutdanning av ingeniører og fagarbeidere, er tanken.

– Vi er godt skodd i Norge, vi kan rekruttere ansatte fra mange industrier. Her er vi vant til å jobbe i skift og det finnes mye generisk kompetanse innen for eksempel automasjon, som er svært viktig i batteriproduksjon. Derfor tror vi dette lar seg løse, sier Ljungvist.

Tverrfaglige team

Freyr har ansatt mastergradsstudenter innen flere fagretninger som kjemi, fysikk og kybernetikk, blant annet fra NTNU. Men arbeidsstokken skal bestå ansatte som har en mengde ulike fagretninger og utdanning på ulike nivåer.

Freyr skal organisere batteriproduksjonen i tverrfaglige team, hvor hvert av teamene er selvhjulpne og i teorien skal kunne løse alle mulige problemstillinger. Det betyr at hver team må ha ansatte med vidt forskjellige fagkompetanser.

Freyr batteries rekrutterer

Dette er bemanningsplanen til batterifabrikken i Mo i Rana. I tillegg kommer andre stillinger i Oslo og Trondheim.

Opptrappingsplanen viser til 4. kvartal for alle år:

  • 2021: Cirka 30-50 ansatte
  • 2022: Cirka 350 ansatte
  • 2023: Cirka 600 ansatte
  • 2024: Cirka 1000 ansatte
  • 2025: Cirka 1500 ansatte fordelt på totalt fire fabrikker

Tidsplanen forutsetter at Freyr ikke opplever forsinkelser for utstyrsleveranser, reiser for ansatte eller annen transport som følge av pandemien eller andre forhold.

– Hvert team skal inkludere ansatte med elektro-, maskin-, prosess- og automasjonsfaglig bakgrunn, og vi ser blant annet etter fagarbeidere, mekanikere og prosessoperatører. Vi trenger folk med et stort spekter av formalkompetanse, sier Ljungqvist.

Konserndirektøren tror at kandidater med bakgrunn fra bilindustrien har gode forutsetninger for å komme raskt inn i arbeidsoppgavene i batterifabrikken.

– Automotive-industrien har de samme høye kravene til kvalitet og dokumentasjon. Det betyr at standardene man må innfri i arbeidsrutiner og opplæring er krevende, som i batteriindustrien.

NTNU-professor Burheim tror den nye batteriindustrien kan hente mye relevant arbeidskraft fra oljeindustrien. 

– De siste fem årene er det mange i olje og gass med kompetanse på drift og prosessering som har mistet jobben. De vet hvordan man kan gjøre produksjon smartere og mer kostnadseffektiv. Vi ser at noen i oljenæringen er interessert i å bytte beite selv om de får litt lavere lønn, sier Burheim.

Lokker folk med unik kompetanse, nettverk og natur

En annen utfordring for Frey kan være å få ansatte med nøkkelkompetanse til å flytte til Mo i Rana. Selskapet ønsker å ha så stor andel av arbeidsstokken som mulig fysisk til stede, men noen av dem som nylig er ansatt vil jobbe fra sørligere deler av landet, som Trondheim og Oslo.

Freyr i Mo i Rana

Gigantfabrikken skal bestå av fire fabrikker og skal bygges i fem byggetrinn. Første trinn er et pilotanlegg som skal settes opp første halvdel av 2022 (375 MWh).

Fabrikk 1: 5,3 GWh (2023)

Fabrikk 2: 8 GWh (2024)

Fabrikk 3: 10,6 GWh (2025)

Fabrikk 4: 10,6 GWh (2025)

Pilotanlegget og fabrikk 3 og 4 bygges på havna til Mo Industripark. Fabrikk 2 og 3 bygges inne i industriparken.

– I noen tilfeller må vi se bort fra kravet om at ansatte må ha arbeidsplassen i Mo i Rana. Det er et større miljø for folk innen forskning og utvikling i Trondheim, og Oslo har det største miljøet for business og administrasjon. Vi må ha en balanse i dette, sier Ljungqvist. 

– Hvordan vil dere lokke folk til Mo i Rana?

– Vi opplever ikke å måtte «lokke» folk til Mo i Rana. Hos oss får folk muligheten til å være med på et industrieventyr. Det er ingen tvil om at batteriindustrien vil være relevant for verden framover. Hos oss kan de skaffe seg kompetanse og et nettverk innen batteriproduksjon, det er et gode i seg selv.

Friluftsliv i nordnorsk natur, flere karrieremuligheter for andre familiemedlemmer og et solid fagmiljø for folk som ønsker utfordringer, er andre fortrinn Ljungqvist trekker fram.

– Mo i Rana har et faglig tungt produksjonsmiljø. Flytter du ut i distriktene får du raskere relevante arbeidsoppgaver og mer ansvar enn om du jobber i store konsern i sentrale strøk, spesielt som nyutdannet. I Freyr kan man vokse inn i oppgavene og få nye utfordringer etterhvert.

Her, på det som på folkemunne kalles «Sentraltomta» inne i Mo industripark, planlegger Freyr en gradvis etablering av de to første giga-fabrikkene. Illustrasjon: Freyr battery

Behov for flere studieplasser

Norge vil komme til å sysselsette minst 10.000 ansatte i batteriindustrien dersom alle fire prosjektene på tegnestadiet blir realisert, anslår NTNU-professor Burheim. Det betyr at Norge trenger å utdanne langt flere innen fagretningene som er relevante for batteriproduksjon. 

– Alle vil vel mene at sitt fagfelt er det viktigste, og at flere burde komme. Jeg skal ikke mene noe om hva NTNU bør gjøre, men jeg ser for meg at NTNU har kapasitet til å utdanne flere hundre ingeniører og sivilingeniører i året enn vi gjør i dag, om man vil. I en fase vil man måtte ha en del omstillings-utdanning, og da snakker vi om behov for å omskolere kanskje opp mot 1000 ingeniører de første årene, sier Burheim

I dag uteksaminerer NTNU i underkant av 100 nyutdannede i året med en kompetanse som kan brukes mer eller mindre direkte i denne industrien. 

– I tillegg er det jo sånn at de fleste av disse finner jobber inn i andre sektorer de har kompetanse for, som materialer, prosessindustri og lignende, legger han til.

NTNU ser nå på muligheten for å opprette dedikerte etter- og videreutdanningskurs i relevante fag, opplyser Burheim. Freyr er i kontakt med utdanningsinstitusjoner om deres behov:

– Vi er i dialog blant annet med Nord universitet i Tromsø og NTNU om økt behov for nyutdannede med relevant kompetanse, sier Ljungqvist.

Først publisert i Teknisk Ukeblads månedsmagasin 03/21

Konseptskisse: Slik ser Tanken arkitektur for seg utformingen av battericellefabrikkene inne i Mo Industripark. Illustrasjon: Freyr battery
Les også

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå