150 millioner reviderte kroner til riksvegene

De ledighetsrammede fylkene på sørvest-landet får mest penger til veger i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

Rv 9 i Aust-Agder får litt av ekstramidlene som nå kommer i fornindelse med revidert nasjonalbudsjett.
Rv 9 i Aust-Agder får litt av ekstramidlene som nå kommer i fornindelse med revidert nasjonalbudsjett.
11. mai 2016 - 13:01

Tilleggsbevilgningene er fordelt slik:

  • 25 millioner kroner til asfaltlegging og anna vedlikehold på riksveger i Rogaland
    • 125 millioner kroner til ulike investeringstiltak på riksveger i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal.

 

Investeringstiltak på riksveger – fylkesvis fordeling

Den foreslåtte løyvinga på 125 millioner kroner til investeringar omfatter 19 mindre tiltak, i fem fylke, fordelt slik:

Aust-Agder
Riksveg 9 Storstraumen, rasteplass, Bygland kommune: 5 millioner kroner
Riksveg 9 Setesdal, universell utforming: 2 millioner kroner
Riksveg 9 Evje, utbedring av kryss, Arendalsvegen, Evje og Hornnes kommune: 2 millioner kroner
Riksveg 41 Birkeland – Hynnekleiv, trafikktryggingstiltak, Birkenes kommune: 9 millionar kroner
Riksveg 41 Heresfjorden, rasteplass, Birkenes kommune: 2 millioner kroner

Vest-Agder
Riksveg 9 Grim bru, ny løysing for gang- og sykkelveg, Kristiansand kommune: 20 millioner kroner
E39 Livold, døgnkvileplass, Lindesnes kommune: 8 millioner kroner

Rogaland
E134 Skre – Førresbotn, veglys, Tysvær kommune: 5 millioner kroner
E39 Førlandkrysset, undergang, Tysvær kommune: 3 millioner kroner

Hordaland
Riksveg 13 Brattlandsdalen, skredsikringstiltak, Suldal kommune: 6 millioner kroner
E134 Etne – Steine, gang- og sykkelvegtiltak, Etne kommune: 9 millioner kroner
E39 Rødskrysset, trafikksikringstiltak, Sveio kommune: 10 millioner kroner
E39 Boravik – Grov, gang og sykkelvegtiltak, Stord kommune: 6 millioner kroner

Møre og Romsdal
E39 Vestnes ferjekai, utskifting av heisbru og heistårn, Vestnes kommune: 20 millioner kroner
E39 Fursetfjellet, trafikksikringsstiltak, Gjemnes kommune: 4 millioner kroner
Riksveg 70 Meisingset, trafikksikringstiltak, Tingvoll kommune: 3 millioner kroner
E39 Lønset, veglys, Molde kommune: 3 millioner kroner
E39 Oppgradering av holdeplasser: 6 millioner kroner
E136 Oppgradering av holdeplasser: 1 million kroner

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.