150 milliarder i vedlikeholdsetterslep

TRAGISK: Hele gesimsen på denne bygården i Trondheimsveien 6 på Grünerløkka raste ned søndag kveld. Deler av den traff en 32 år gammel kvinne, som samme kveld døde av skadene. (Bilde: Mona Sprenger)
FORFALL: Skolebygg er blant bygningene som er dårligst vedlikeholdt. Dette er Ila skole i Oslo i 2004. Mer penger til vedlikehold og investeringer i teknisk sektor vil kommuenen på sikt spare på. (Bilde: LEIF HAALAND )
  • Bygg

For fire år siden utarbeidet Multiconsult en rapport som slo fast at offentlige bygninger hadde et vedlikeholdsetteslep på 163 milliarder kroner. I dag er ikke ståa stort annerledes.

Får fortsette

Selv om man har tatt tak i problemet enkelte steder, som i Oslo hvor skoler er rustet opp for milliarder, har forfallet fortsatt andre steder.

- Mange steder har forfallet fått fortsette, i tillegg til at det har vært en kraftig prisvekst i byggenæringen. Derfor er nok etterslepet like stort i dag i nominell kroneverdi, sier NTNU-professor Svein Bjørberg til Aftenposten.

Han beregner det totale vedlikeholdsetterslepet fra kommunal og statlig byggemasse til 150-165 millarder kroner.

Tikkende bombe

I forrige uke skrev Aftenposten at etterslepet ved landets universiteter er på 7,4 milliarder kroner.

- Når vi også inkluderer oppgradering for å tilfredstille innemiljøet, snakker vi om en tikkende vedlikeholdsbombe. Selv om mange kommuner og statlige etater har økt vedlikeholdsbudsjettene noe, er det ikke tilstrekkelig til å redusere etterlepet, konkluderer Bjørberg. Han er også tilknyttet Multiconsult.

Statens byggtekniske etat anslår det totale vedlikeholdsetterslepet til å være på mellom 100 og 150 millarder kroner, men prosjektleder Per T. Eikeland legger til at summen kan være større på grunn av store mørketall.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå