BYGG

15 millioner i bot til Peab

Kan saboteres: Mange vannverk, everk og annen viktig samfunnsinfrastruktur styres av utgamle datamaskiner med utdatert sikkerhet.
Kan saboteres: Mange vannverk, everk og annen viktig samfunnsinfrastruktur styres av utgamle datamaskiner med utdatert sikkerhet. Bilde: colourbox.com
Joachim Seehusen
22. feb. 2007 - 11:50

Det er lovbrudd knyttet til Peabs forhold til Nedre Romerike Vannverk som ligger til grunn for boten. Lovbruddene skjedde frem til 2003.

Aksepterer ikke

- Styret kan ikke uten videre akseptere at Peab AS som selskap skal straffes slik forelegget legger til grunn. Av hensyn til våre medarbeidere og selskapets aksjonærer finner styret det riktig å overlate avgjørelsen av eventuell foretaksstraff til domstolene, sier Jannik Lindbæk jr., kommunikasjonsdirektør i Peab i en pressemelding.

Uklare omstendigheter

Peab AS’ advokat mener de skjønnsmessige vilkår for å ilegge foretaksstraff ikke er til stede, selv om det isolert sett skulle foreligge lovovertredelser begått av tidligere ansatte i selskapet.

- Vi deler ikke Økokrims vurdering av at vilkårene for foretaksstraff er oppfylt. Dersom en ansatt opptrer illojalt og i strid med selskapets interesser er det primært et individuelt straffeansvar. Spørsmålet om foretaksstraff reiser uavklarte juridiske spørsmål både når det gjelder straffbarhetsvilkår og utmåling. I tillegg er de faktiske omstendigheter uklare. Vi mener derfor det er i alles interesse at den skjønnsmessige vurderingen av foretaksstraff i dette tilfellet overlates til domstolene, sier Peab AS’ advokat, Cato Schiøtz.

Forskyver ansvaret

Aftenposten spekulerer i dag på om Peab nå i realiteten prøver å skyve ansvaret over på den nå avdøde tidligere Peab-direktøren.

Hverken førstestatsadvokat Lars Stoltenberg hos Økokrim eller Jannik Lindbæk jr. ønsker å kommentere dette.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.