NYHETER

15 km tunnel blir utvidet

Dalevågtunnelen på E 16 skal utvides til 4,5 meters høyde og 9,5 meters bredde. Når jobben er gjort, er det ingen tunneler på E 16 mellom Bergen og Voss som har lavere fri høyde enn 4,3 meter.
Dalevågtunnelen på E 16 skal utvides til 4,5 meters høyde og 9,5 meters bredde. Når jobben er gjort, er det ingen tunneler på E 16 mellom Bergen og Voss som har lavere fri høyde enn 4,3 meter. Bilde: Jarle Skoglund
Jarle Skoglund
16. mai 2005 - 11:28

De fire som bare skal bli høyere ligger på E 134. I disse tunnelene er den maksimale tillatte høyden fire meter. Her oppstår det ofte farlige situasjoner fordi for høye vogntog kjører midt i vegen gjennom tunnelene for å få plass under hengen.

Ny maksimumshøyde blir 4,1 meter. Store deler av tunnelene har allerede denne høyden. De partiene som må utvides, får en høyde på 4,2 meter. Dette blir gjort med tanke på framtidige utvidelser. Vegvesenet skal nå finne ut hvor mye som må gjøres for å få en fri høyde på 4,2 meter hele vegen.

De fire tunnelene på E 134 er Vågslitunnelen i Telemark og Haukelid-, Røldals- og Seljestadtunnelen i Hordaland. Fordi de ligger i forskjellige regioner, er jobbene delt i to entrepriser. Fristen for å gi anbud på utvidelsen av Vågslitunnelen har nylig gått ut. Anbudsfristen for den andre entreprisen går ut i disse dager.Kolonnekjøring

Den gamle vegen rundt Vågslitunnelen har dårlig standard. Vegvesenet kommer ikke til å legge opp til at den skal brukes som omkjøringsveg. I stedet tar man sikte på kolonnekjøring gjennom tunnelen i anleggstiden. Dermed kan entreprenøren arbeide utforstyrret mellom hver kolonne. Det kan også bli aktuelt å stenge tunnelen deler av natten for å gi entreprenøren bedre arbeidsforhold. Arbeidet vil bli igangsatt så fort som mulig, men det vil bli innstilt når ferietrafikken er på det største. ÅDT over Haukelifjell er på 1 300, men den øker betydelig i sommerferien.

Utvidelsen av de tre tunnelene Hordaland kommer i gang omkring 1. september og skal vare til midten av november. De gamle vegene rundt disse tunnelene er bra nok til at personbiler kan bruke dem i anleggstiden. Hvordan tungtrafikken skal avvikles er ikke endelig avgjort. En mulig løsning er å åpne vegen med jevne mellomrom gjennom hele døgnet.Gjør porten vid

De to tunnelene som skal utvides på E 16 er Dalevåg- og Helletunnelen, som ligger mellom Dale og Stanghelle i Vaksdal kommune. Med lengder på henholdsvis 1 400 og 320 meter utgjør de ikke stort mer enn en tiendedel av den samlete tunnellengden som skal utvides på de to europavegene. Til gjengjeld blir utvidelsen mye mer omfattende. Høyden skal økes fra 4 til 4,5 meter og bredden fra 8 til 9,5 meter.

En så stor utvidelse av profilet medfører mye større inngrep i tunnelene enn det som skal foretas på E 134. Sikring og klargjøring for trafikk blir desto mer omfattende. Tunnelene kan ikke åpnes og stenges flere ganger i døgnet. Vegvesenet planlegger å holde dem åpne for vanlig trafikk åtte og en halv time hver ukedag. Resten av døgnet får entreprenøren tunnelene for seg selv. I helgene blir det egne åpningstider.

Mindre kjøretøyer kan bruke en lokalveg utenom anleggsområdet når tunnelene er stengt. Denne vegen har både høyde-, bredde- og vektbegrensninger. Store kjøretøyer må ta vegen om Hardanger.Raskere uten åpning

Dalevåg- og Helletunnelen ble åpnet tidlig på 70-tallet. I forbindelse med utvidelsen blir de oppgradert til moderne stamvegstandard. Alt arbeidet er samlet i en entreprise. Fristen for å gi anbud på denne går ut om få dager. Vegvesenet regner med at arbeidet kan komme i gang rundt 1. september og vil pågå i ca. et halvt år. Det hadde gått atskillig raskere hvis entreprenøren kunne arbeide kontinuerlig uten å måtte klargjøre tunnelene for trafikk hver dag, men Vegvesenet kom fram til at det hadde vært en samfunnsøkonomisk dårligere løsning.

Oppdraget omfatter også arbeid på en 460 meter lang vegstrekning mellom de to tunnelene. Den blir utvidet til full stamvegstandard ved hjelp av utsprengt masse fra de to tunnelene. Den øvrige tunnelmassen skal brukes til å fylle opp et nedlagt grustak på Stanghelle.

Prosjektet er kostnadsberegnet til rundt 100 millioner kroner. Når jobben er gjort, har alle tunneler på E 16 mellom Bergen og Voss en fri høyde på minst 4,3 meter.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.