ENERGI

132 millioner smog-ofre

Av de 132 millioner amerikanerne som nå er utsatt for helseskadelig luft, er 16 millioner over 65 år gamle. Over sju millioner er astmatikere allerede, og to millioner av disse er barn. 29 millioner av de som rammes, er under 14 år. Sju millioner er voksne med kronisk bronkitt.

Best i nordvest

Rapporten fra ALA identifiserer blant annet de ti beste og de ti verste områdene. Minst forurenset er tettstedet Bellingham i staten Washington oppe i det nordvestre hjørnet av USA, med Cedar Rapids i Iowa som nummer to. På listen over gode steder finnes også Colorado Springs, Duluth, Flagstaff og Laredo.

Mest utsatt er ikke overraskende Los Angeles/Orange-området, men også Bakersfield, Fresno og Visalia/Porterville er høyt oppe på listen. Alle disse er tettsteder i California, staten der bilismen alltid har stått ekstremt sterkt. Mange steder i California kan du ikke bruke sykkel på grunn av avstandene, og offentlige kommunikasjoner finnes nesten ikke.

Verst i Washington DC

Washington DC er med på verste-listen, det samme er Charlotte/Gastonia nede i North Carolina, og Atlanta i Georgia. 120 lokalsamfunn ble klassifisert som «F-steder» i rapporten, som heter State of the Air 2000. Et F-sted har ti eller flere dager i året da luftkvaliteten er direkte helseskadelig.

Ordet smog er satt sammen av smoke and fog – røyk og tåke. Den oppstår når uforbrente hydrokarboner blandes med nitrogenoksider fra avgasser og danner smog under påvirkning av solenergi. Gassen irriterer luftveienes slimhinner og kan skape varig allergi.

Les mer om: