SPARER PLASS: I storbyene er det ikke lenger plass til elkabler. Kjell Ødegård i Hafslund Nett vil legge dem i kloakksystemet. (Bilde: Henriette S. Langås)
VANSKELIG MILJØ: I åpen kloakk må kablene tåle mye av både mekaniske og kjemiske belastninger. (Bilde: Morten Schau)

132 kilovolt i rumpa

  • Bygg

Det er rett og slett i ferd med å bli fullt under bakkenivå i storbyene. Bare i Oslo tilsvarer vann- og avløpsledningene avstanden Oslo - Roma.

Nå vil Hafslund Nett bruke deler av kloakknettet til å strekke 132 kilovolt høyspentkabler i stedet for å grave egne grøfter.

Begynner med Ris

En strekning på 500 meter på Ris i Oslo blir først ute.

Om alt går som planlagt, vil høyspentkablene kunne trekkes gjennom avløpsnettet tidlig neste år. I strekningen på Ris går avløpet i et lukket system inne i rør og tunneler. Der vil det være forholdsvis enkelt å legge høyspentkabler.

Ikke prøvd før

Hafslund Nett vurderer også en strekning på Abildsø, der kloakken renner åpent.

- Der er det langt mer komplisert, og vi vet ennå ikke om det lar seg gjennomføre, sier prosjektleder Kjell Ødegård til Teknisk Ukeblad.

3 mill. pr. km

Problemene er flere: Kabelen skal tåle avgasser og kjemikalier som renner i kloakken og den må ha tilstrekkelig styrke til å tåle påkjenninger fra til dels store og tunge gjenstander som renner gjennom tunnelsystemet.

Ifølge Hafslunds internavis Nova, koster det opp mot tre millioner kroner per kilometer å grave ned en høyspentkabel.

Hafslund har engasjert Sintef Energiforskning til å vurdere ideen. Der faller tanken i god jord.

Fiber i Tyskland og USA

- Den største vanskeligheten er nok ansvarsforholdet hvis noe skjer når flere etater er aktive i det samme rørsystemet, sier seniorforsker Hallvard Faremo.

Han forteller at Sintef ikke har klart å finne noe sted hvor dette er forsøkt.

- Bare med fiberkabel, men ikke kraftkabel. Både i Tyskland og i USA er de kommet langt med å bruke kloakknettet til å trekke fiber. Det er flere selskaper som har spesialisert seg på slikt.

Ufarlig

Ifølge Faremo er det ufarlig å ha høyspentkabler i kloakknettet.

- Hvis noe skulle gå galt, så er det jo i et jordet system. Det er et sikkerhetsaspekt ved dette, men det går mer på forholdet til andre installasjoner i kloakknettet.

Tror på prosjektet

Problemstillingene med elektromagnetiske felt rundt høyspentledninger forsvinner også om de graves ned.

- Problemet er bare til stede der det er luftlinje og uisolerte kabler. Her vil feltet være inne i kabelen og ikke kunne skade noen, sier Sintef-forskeren.

Faremo tror at om Hafslund Nett lykkes med dette prosjektet, vil selskapet opparbeide seg kompetanse som kan selges til andre. For det er upløyd mark som nå skal gås opp.